Grågässen ökar i antal och ställer till problem i jordbruket, vilket är en av utmaningarna för det nybildade nordeuropeiska nätverket Waterfowlers’ Network. Foto: Kenneth Johansson

Internationellt jägarnätverk för flyttande sjöfåglar

Premium

För att bidra till en hållbar jakt på sjöfåglar har flera nordeuropeiska jägarförbund bildat Waterfowlers’ Network, för utbyte av information och erfarenheter. Svenska Jägareförbundet är en av organisationerna.

Under de senaste åren har förvaltningen av flyttande fåglar kommit att diskuteras allt mer i Europa. Bland de jaktbara arterna återfinns arter som minskar i antal och där det finns en oro att jakten kan utgöra ett hot. För andra arter vill man öka jakttrycket.

För att samordna jakten hos länder med gemensamma problem och möjligheter har flera planer tagits fram eller är under framtagande. För svensk del gäller det till exempel de ökande grågässen och minskningen av ejder.

Niklas Liljebäck arbetar med fågelfrågor på Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

– Arbetet med den internationella förvaltningen är en stor gemensam utmaning för jägarorganisationerna. Nätverket är ett sätt att möta dessa utmaningar, säger Niklas Liljebäck, som arbetar med fågelfrågor vid Svenska Jägareförbundet.

 

Hållbar jakt

Enligt Niklas Liljebäck är Waterfowlers’ Network mål att uppmuntra och underlätta för jägare i nordvästra Europa att bidra till den internationella förvaltningen och hållbar jakt på sjöfåglar.

– Flyttande sjöfåglar måste förvaltas med en stabil bas av förvaltningsnära forskning och insamling av data i flera olika länder, säger han.

Säl kan vara orsak till att ejdern minskar – mer forskning efterlyses

Inledningsvis ska nätverket fokusera på insamling av data, som avskjutningsstatistik. Man ska också uppmuntra jägarna att samla in vingar från skjutna fåglar för analys, samt bidra till arbetet med att ta fram förvaltningsplaner för arter som ejder, brunand och bläsand.

Ambitionen är att nätverket senare ska samordna projekt, till exempel habitatförbättrande åtgärder.

 

Stärkta möjligheter

Nätverket börjar med att fokusera på de arter som inte ökar. Många arter av sjöfåglar har drabbats av förluster av livsmiljöer, låg häckningsframgång eller ökat predationstryck utmed sina flyttvägar. Förhoppningen är att man kan bidra på olika sätt att stoppa denna negativa trend.

– Svenska Jägareförbundet har på olika sätt försökt hinna med den snabba utvecklingen ute i Europa för dessa fågelarter. Samverkan med de andra ländernas jägare kommer stärka våra möjligheter att övervaka och påverka dessa processer. Nätverkets fokus på datainsamling gör att jägarna inkluderas i framtagandet av planer i större omfattning än idag, säger Niklas Liljebäck.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev