Forskningsprojektet har fått tillstånd att fånga havs- och kungsörnar.

Forskningsprojektet har fått tillstånd att fånga havs- och kungsörnar. Foto: Roland Svensson

Hundratals örnar får fångas i forskningsprojekt

Naturvårdsverket har gett forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet tillstånd att fånga, sändarförse och ta blodprov från hundratals havs- och kungsörnar i hela landet. Fokus är bland annat att studera miljögifternas och vindkraftens påverkan på arterna.

I beslutet från Naturvårdsverket framgår bland mycket annat att fokus ligger på tre delprojekt. I beslutet står att: ”Projektets huvudsyften är därmed att studera örnarnas demografi, genetik konnektivitet, rörelsemönster samt biotop- och landskapsutnyttjande i förhållande till olika slags markanvändning (t.ex. renskötsel och tamboskap, skogsbruk, vindkraft och järnväg) och ekologiska interaktioner samt att bygga upp en blodprovbank som ska användas för att studera miljögiftsbelastning och för att utveckla en genetisk populationsövervakning.”

Hundratals örnar

Projektet får tillstånd att verka över hela landet och medger att totalt 50 vuxna och 250 unga örnar av respektive art fångas varje år.

De vuxna fångas med ett, av Naturvårdsverket godkänt, nät som åtlas med vilt. Boungar plockas för hand vid ordinarie ringmärkningsverksamhet.

”Fångade fåglar ska efter genomförd undersökning snarast möjligt återges

friheten på samma plats som där de fångats”, står det i beslutet.

Kameror

På förfrågan om att sätta kameror och mikrofoner vid örnarnas bon meddelar Naturvårdsverket att de inte avgör saken.

”Naturvårdsverket bedömer vidare att den del av ansökan som rör övervakning av boplatserna med viltkameror och ljudinspelningsboxar inte avser jakt efter fåglar. Om det avser en sådan störning av vilda fåglar som kräver undantag i enlighet med artskyddsförordningen (2007:845) ska sådan ansökan göras till länsstyrelsen.”

Beslutet är giltigt från den 13 februari 2024 till och med den sista december 2029.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev