Läs också Beslutet: Skyddsjakt på havsörn för att skydda ejderkoloni