Skandinaviska björnprojektet får pengar bland annat för att studera interaktioner mellan flera arter, som varg och björn. Foto: Rafal Lapinski

Lista: Miljoner ur jägarfond till viltforskning

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja pengar genom Viltvårdsfonden till sex viltforskningsprojekt, som totalt får dela på drygt 13 miljoner kronor.

Följande projekt har i år beviljats pengar av Naturvårdsverket genom jaktkortsfinansierade Viltvårdsfonden:

 

• Mellan tillit och förtroendeklyftor: Förväntningar och kunskapskoordination i viltförvaltningen, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Projektet får drygt 3,3 miljoner kronor för perioden 2023–2025.

 

• Skandinaviska björnprojektet: Interaktioner mellan flera arter och förbättrade övervaknings- och förvaltningsmetoder, SLU/NINA. Projektet får nästan 1,4 miljoner kronor för 2023.

 

• Från virtuell turism till medborgarforskning: En empirisk undersökning av hur allmänheten producerar och konsumerar digitalt vilt, Stockholms universitet. Projektet får 3,9 miljoner kronor för perioden 2023–2025.

 

• Klövviltets effekter på biologisk mångfald i svenska produktionsskogar, SLU.

Projektet får drygt 3,4 miljoner kronor för perioden 2023–2025.

 

• Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem, SLU. Projektet får 879.000 kronor för 2023.

 

• Genetiska verktyg för att skilja taiga- och tundragäss åt, SLU. Projektet får 245.000 kronor för 2023.

 

Mer information om projekten finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Viltvårdsfonden

Naturvårdsverket finansierar forskning med medel ur Viltvårdsfonden till stöd för en hållbar förvaltning av vilt. Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet och relevans och den ska komma till praktisk användning i arbetet med vilt och jakt vid myndigheter och organisationer.

Viltvårdsfondens medel byggs upp av den viltvårdsavgift som alla som jagar i Sverige ska betala. Regeringen delar varje år ut pengar ur fonden till myndigheter och organisationer som hanterar jakt- och viltfrågor.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev