Skandulv och SLU finansierar delar av sin forskning med medel ur Viltvårdsfonden. Foto: Lars-Henrik Andersson

Vargforskning med bidrag ur Viltvårdsfonden

Premium

Jaktens påverkan på vargstammen och samtidigt risken för betydande påverkan på ekosystemen när vargstammen når sin maximala och mättade population, så som den har gjort i delar av Sverige. Det är ett av de forskningsprojekt som Naturvårdsverket har beviljat pengar ur Viltvårdsfonden.

Det är Skandulv med Håkan Sand som projektledare som har sökt pengar för att studera den legala jaktens påverkan på vargstammens tillväxt och generationstid. En annan fråga som forskarna vill besvara är hur den i Skandinavien ojämna fördelningen av vargrevir påverkar artens spridning och etablering i nya områden.

 

Mättade bestånd

”Vargstammen i Skandinavien har fördubblats under de senaste fem åren och i vissa områden är tätheten jämförbar med den i mättade populationer. Det innebär en risk för betydande påverkan på ekosystemet: färre bytesdjur påverkar i slutändan vegetationen, konkurrensen med andra köttätande arter ökar och konflikterna med människor intensifieras,” skriver Skandulv i sin projektbeskrivning.

Naturvårdsverket har beviljat 2.995.000 kronor i anslag för perioden 2022-2024 till projektet Effekter av jakt och populationstäthet på beteende och livshistoriekaraktärer hos varg i Skandinavien.

 

Bärris och gråsäl

Tre andra forskningsprojekt får också medel ur Viltvårdsfonden.

Det handlar om hur näring i bärris påverkas av skogsskötsel, klimat och klövvilt. SLU driver projektet som får 2.481.000 kronor ur Viltvårdsfonden. Dessutom får Göteborgs universitet 2.059.000 kronor för att studera Östersjöns gråsälar. Projektet ska utveckla en matematisk modell för sälpopulationens känslighet, baserad på populationstäthet, havsisutbredning och jakt.

 

Ylande vargar

Ett fjärde projekt ska se på skrämselåtgärder, där rovdjurssignaler för att skrämma hjortvilt ska studeras av vid Umeå universitet. För det får man 500.000 kronor.

Alla projekten finns beskrivna här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev