En privatperson har anmält hanteringen av den så kallade jaktbrottshärvan i Västmanland till Justitieombudsmannen. Anmälaren vill att JO granskar åklagare Lars Magnussons agerande, bland annat när Karl Hedin häktades. Foto: Lars-Henrik Andersson och Marie Gadolin

Hedinfallet anmäls till Justitieombudsmannen

Premium

En privatperson har anmält Hedinfallet till Justitieombudsmannen. Anmälaren vill att JO granskar polisens och miljöåklagaren Lars Magnussons handläggning av ärendet. Något som han betecknar som ett mycket allvarligt och rättsvidrigt fall.

Anmälaren gjorde en första anmälan redan i januari 2019. Då anmälan lämnats utan åtgärd, utan motivering, gör han en ny nu, efter att tingsrättens dom har fallit.

 

Karl Hedin frias från misstankar om illegal jakt

I anmälan framförs önskemål om att JO vidtar åtgärder för att inte liknande rättsövergrepp ska inträffa i framtiden. Av den friande domen framgår att förundersökningen aldrig borde ha inletts, eller i varje fall avslutats snabbt, skriver anmälaren:

”Med hänsyn till de skador av både mänsklig och ekonomisk karaktär som den långdragna förundersökningen orsakat, är detta ett mycket allvarligt och rättsvidrigt fall.”

 

Tar upp hysteri

Anmälaren fortsätter med att belysa hur utredningen genomsyras av vad han kallar den hysteri som omgärdar vargförekomsten. Denna hysteri har gjort att objektivitet och rättssäkerhet har åsidosatts.

”Att sådana godtyckliga rättsåtgärder mot oskyldiga förekommer i diktaturer är väl känt, men det borde väl inte få förekomma i Sverige”, skriver anmälaren som bedömer att allmänheten förväntar sig att preventiva åtgärder vidtas snarast:

”Om inte det sker finns det stor risk för att fler oskyldiga människor utsätts för liknande rättsövergrepp.”

 

Åklagaren om överklagan: ”I farans riktning”

Drog ut på tiden

En del av anmälan är en genomgång av hur Karl Hedin hanterades när han greps och häktades. Till exempel ifrågasätts varför en skötsam människa visades upp iförd handbojor i samband med häktningsförhandlingen:

”Det framgår som fullkomligt obegripligt varför han belades med handbojor och behandlades på detta omänskliga sätt. Han var ju varken farlig eller rymningsbenägen – enbart oskyldigt misstänkt för ett påhittat jaktbrott.”

Avslutningsvis riktar anmälaren JO:s uppmärksamhet på åklagarens så kallade trovärdiga källa, som i själva verket visade sig vara föga trovärdig. Inte ens när vittnet drog tillbaka sina uppgifter lades förundersökningen ner, konstateras i skrivelsen.

Något som styrker slutsatsen att åklagaren medvetet låtit ärendet dra ut på tiden för att skada de misstänkta så mycket som möjligt, menar anmälaren.

 

Belyser kostnader

Anmälaren tar också upp de stora kostnader som utredning och rättegång har inneburit. Skattemedel som kunde använts på ett betydligt bättre sätt.

Enligt anmälaren måste samhället genom JO med kraft agera mot polismän i ledande ställning och mot åklagaren som drivit förundersökningen fram till åtal. Till exempel anser han att åklagaren omedelbart bör fråntas rätten att besluta om frihetsberövande åtgärder mot misstänkta.

Detta för att inte misstagen ska upprepas och fler oskyldiga drabbas på liknande sätt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev