Nätfisket har setts som en stor fara för tumlaren, men nu är också gråsälens predation en fara för den minsta tandvalen.

Gråsälar ett ökat hot mot tumlare

Premium

Gråsälar i svenska och danska vatten kan ha utvecklat en ny jaktstrategi. I Danmark har det konstaterats att gråsälar dödar och äter tumlare vilket ses som ett hot mot den minsta av tandvalarna.

Sven-Gunnar Lunneryd har ägnat 30 år åt sälforskning för Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Foto: Boo Westlund

Tumlaren är släkt med delfinen, och förekommer i svenska vatten i första hand i Skagerakk, Kattegatt och Östersjön. Beståndet i Östersjön är klassat som sårbart.

Den största faran för tumlare har varit miljögifter och nätfiske, men nu verka också ett ökat bestånd av gråsäl i svenska och danska vatten påverka beståndet av tumlare.

– Man kan ju fråga sig om det finns ett samband med den kraftigt negativa utvecklingen för tumlare i Östersjön och den positiva utvecklingen för gråsäl, säger Sven-Gunnar Lunneryd, forskare vid SLU med sälen som specialområde.

 

Påverkar andra arter

Gråsälen har ökat snabbt, och regler för jakt och tillvaratagande av kött och skinn försvårar en reglering av antalet gråsälar. Möjligheten till jakt är fortfarande begränsad och Sven-Gunnar Lunneryd har tidigare varnat för effekterna av en sälpopulation som får växa okontrollerat.

Sälarna slår hårt mot det kustnära fisket

 

Då har det främst handlat om sälens påverkan på fiskbestånden i svenska vatten.

Nu handlar det även om tumlarna.

 

Få individer

– Tumlaren har varit drabbad av många negativa orsaker i Östersjön.  Men nu är ju beståndet av tumlare så litet att varje dödad individ är viktig för populationen så nog är gråsälspredationen allvarlig, säger Sven-Gunnar Lunneryd.

Samtidigt ser han som forskare hur tumlarbeståndet ökar längs västkusten.

– Vi har inte gråsäl där samtidigt som nätfisket har minskat, säger Sven-Gunnar Lunneryd.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev