Publicerad 21 mars 2018 - 11:37


Jonas Löttiger, till höger, är statens advokat i Girjasmålet. Här tillsammans med Matti Berg, ordförande i Girjas sameby. Högsta domstolen får nu den uppmärksammade hovrättsdomen för prövning.
Foto: Lars-Henrik Andersson

Girjasmålet: Staten varnar för rättsligt vakuum

Staten anser att hovrätten har misstolkat lagstiftningen och att domen i Girjasmålet riskerar att skapa ett rättsligt vakuum.
Hovrätten ansåg att samebyn har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området, men att det inte är fråga om en ensamrätt.

I januari kom domen i det uppmärksammade Girjasmålet. Hovrätten konstaterade att Girjas sameby har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området, men att det inte är fråga om en ensamrätt.

Många höjde på ögonbrynen över domen och uttryckte stora frågetecken över hur hovrättens slutsatser skulle tolkas och framför allt vilka praktiska konsekvenser den skulle få.

Det gäller inte minst jaktkortsförsäljningen.

 

Domskälen ifrågasätts

De nuvarande reglerna om att länsstyrelsen prövar frågor om upplåtelse till andra strider inte mot grundlagen, resonerade hovrätten som samtidigt konstaterade att samebyn har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt. Men till skillnad från tingsrätten avslog hovrätten samebyns yrkande om att utan statens samtycke kunna upplåta sin rätt till jakt och fiske.

Både staten och Girjas sameby har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen där parterna begärt prövningstillstånd.

Staten har nu skickat in skälen till varför de överklagar och varför domen i hovrättens anses felaktig.

Girjas sameby har dock begärt anstånd fram till sista maj med att utveckla skälen för prövningstillstånd.

Samebyns advokat Peter Danowsky har i sin överklagan skrivit att Girjas i första hand har ensam rätt till jakten och fisket inom samebyns område på Gällivare kronoöverloppsmark och att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området.

Däremot vill Girjas kunna upplåta jakt- och fiskerätt på området utan att fråga staten om lov.

 

Viktigt prejudikat

Både statens advokater och Girjas samebys advokat anser att det är av största vikt att Högsta domstolen prövar frågan eftersom den har stor principiell och praktisk betydelse.

I sin överklagan är staten starkt kritisk till slutsatserna i hovrättens dom. Ett domslut som staten anser var överraskande men som också riskerar, om domen vinner laga kraft, skapa ett rättsligt vakuum.

Detta eftersom hovrätten anser att staten inte har markägarens jakträtt trots att samebyn inte anses ha ensamrätt.

”Vilken rättslig grund finns det, med hovrättens utgångspunkt, för rennäringslagens reglering av upplåtelserna till tredje man?”, undrar staten i sin överklagan till Högsta domstolen.

Staten anser vidare att en utgångspunkt varit att staten äger marken och att staten i egenskap av markägare haft rätt att reglera jakten och fisket.

”Hovrättens dom innebär att den utgångspunkten nu ifrågasatts. Hovrättens dom skapar därmed oklarhet om statens möjligheter att även fortsättningsvis reglera jakten och fisket på marken ovan odlingsgränsen på det sätt som hittills skett.”

 

Jakträtten tillhör ägaren

Staten menar att svensk rätt sedan medeltiden innehåller regeln att det är fastighetsägaren som har jakträtten på sin mark.

Vidare menar statens advokater att hovrätten misstolkat den äldre jaktlagstiftningen genom att inte uppmärksamma skillnaden mellan jakträtten, som tillhör fastighetsägaren och rätten att jaga.

Staten anser att samernas rätt till jakt inte har sin grund i etnicitet utan i näringsverksamheten, renskötseln.

”Det var fråga om särrättigheter för nomader. Att renskötarna själva inte längre är nomader utan fast bosatta, saknar betydelse.”

Samebyns advokat Peter Danowsky menar att det är viktigt pröva frågan hur kulturanpassning av ”vederfarna rättsliga begrepp som urminnes hävd och sedvana ska göras…”

Vidare menar Danowsky att hovrättens dom är svårtolkad och har inte gett den klarhet som hela den omfattande rättsprocessen syftat till.

Eftersom parterna fortfarande har anstånd med att komma in med kompletteringar av sina överklaganden kan inte Högsta domstolen i dag svara på när frågan om prövningstillstånd kommer att avgöras.

Skribent

Lars-Henrik Andersson

lars-henrik.andersson@svenskjakt.se

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer
Läs också Odöpt

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Så maxar du Svensk Jakts app

Mest läst

Mina artiklar
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram