Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, har undertecknat brevet som skickats till länsstyrelsen. Foto: Ingemar Pettersson & Olle Olsson

Frågan till länsstyrelsen: Kommer markägarsidan fortsatt få köra över er?

Det kokar inom älgförvaltningen – och Dalarna är inget undantag. Där har det gått så långt att Jägareförbundet skrivit ett brev till länsstyrelsen där missförhållandena inom älgförvaltningsgrupperna beskrivs. Där frågar man sig om länsstyrelsen fortsatt kommer acceptera sig bli överkörda av markägarsidan?

Det är nu andra gången som Jägareförbundet i Dalarna tar till orda mot länsstyrelsen genom en skrivelse. Att det blivit en andra menar man beror på att missförhållande fortsatt kvarstår, enligt vittnesmål.

Bland annat skriver man att: ”Jägareförbundet Dalarna har i tidigare skrivelse (2023-08-23) uppmärksammat Länsstyrelsen Dalarna på inkomna vittnesmål om att arbetet i vissa av länets älgförvaltningsgrupper inte genomförs enligt gällande föreskrifter. Sedan tidigare inlämnad skrivelse så visar ytterligare vittnesmål om olika märkliga företeelser i förvaltningsområdena. Jägareförbundet Dalarna har mottagit vittnesmål om hur markägarintresset uttryckt att man ”struntar i” att Länsstyrelsen begär revideringar av älgskötselplanerna och att det älgförvaltningsgruppen tidigare lämnat in ska vara det som gäller, även om Länsstyrelsen beslutat annat.”

Vem har mandatet?

Därefter frågar förbundet ”Tänker Länsstyrelsen fortsätta acceptera markägarsidans underminering av Länsstyrelsens auktoritet och roll i systemet? Eller kan vi förvänta oss ett tydligt klargörande om vem som har vilket mandat att fatta beslut om vad och under vilka premisser inom förvaltningen?”

Fastslagen modell

Vidare förs ett resonemang om att såväl länsstyrelsen som Naturvårdsverket varit tydliga med att förvaltningen ska bygga på beräkningsmodellen Lst-Moose, vilket förbundet står bakom – men som man anser markägarorganisationerna hittat ett sätt att kringgå.

”Jägare har kallats till så kallade ”tilldelningsmöten” där företrädare för markägarintresset, med ordföranden i spetsen, har lämnat ut älgtilldelning till jaktlag i älgskötselområden som ännu inte haft en beslutad älgskötselplan. Här hävdar markägarsidan att man inte avser hörsamma vad Länsstyrelsen beslutar i respektive älgskötselplan utan oavsett kommer ”tilldelningen” att vara den till antalet per 1000 ha som är beslutad för älgförvaltningsområdet.”

”Vidare vittnesmål som inkommit är att man i skötselområden med beslutade planer lägger in en högre avskjutning i Jaktrapport, mer än 10 % extra, än vad som beslutats av Länsstyrelsen.”

Rundar riktlinjer

Brevet, som är undertecknat av ordförande Ulf Berg, avslutas med att Jägareförbundet Dalarna uppmanar länsstyrelsen att stå fast vid tidigare ställningstagande, att den nationella beräkningsmodellen ska vara styrande.

”Vi ser i flera områden att det finns ett totalt ointresse från markägarsidan att bidra till adaptiv förvaltning som utgår från bästa tillgängliga information och fakta när dessa vägra acceptera användandet av den nationella beräkningsmodellen. Nu försöker markägarsidan runda riktlinjerna från myndigheterna och därigenom haverera systemet för man anser sig ha rätt att göra som man vill.”, skriver man.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev