I ett så kallat utskottsinitiativ framförs kritik mot att inrikesminister Mikael Damberg (S) så tydligt avfärdar vad riksdagen uttalat. Foto: Lars-Henrik Andersson & Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förslag att riksdagen ändrar vapenlagen på egen hand

Regeringens vägran att följa riksdagens beslut och avskaffa de tidsbegränsade licenserna för vissa vapen, har fått Sverigedemokraterna att reagera. Riksdagsledamöterna Adam Marttinen och Per Söderlund föreslår nu att justitieutskottet inleder ett lagstiftningsärende för att få till en ändring i vapenlagen.

Sverigedemokraternas initiativ är en direkt reaktion på inrikesminister Mikael Dambergs (S) svar på skriftliga frågor om de tidsbegränsade licenserna.

I svaret, som Svenskjakt.se berättade om här, gör ministern klart att det inte är aktuellt att ändra i vapenlagen, trots att en riksdagsmajoritet i ett tillkännagivande uttalat att man vill se en sådan ändring.

 

Lagändring av riksdagen

I ett så kallat utskottsinitiativ kritiserar sverigedemokraterna Adam Marttinen och Per Söderlund att ministern så tydligt avfärdar vad riksdagen uttalat.

Därmed är det aktuellt att justitieutskottet att går förbi gängse ordning där regeringen föreslår lagändringar, och i stället på egen hand lägger fram förslag om förändringar i vapenlagen.

Riksdagen har vid två tillfällen framfört att de tidsbegränsade femåriga licenserna för automatvapen och flerskotts enhandsvapen inte behövs.

Detta eftersom automatiska slagningar mot belastnings- och misstankeregister innebär en automatisk kontroll av vapenägarna, och man menar att nuvarande system är onödig byråkrati som drabbar både vapeninnehavare och tillståndsmyndighet.

 

Stryk eller skriv om

I skrivelsen till justitieutskottet framhåller de båda sverigedemokraterna att beredningen i utskottet ska klargöra om nuvarande paragraf i vapenlagen, som reglerar att licensen ska förnyas vart femte år, ska strykas helt, eller skrivas om.

Om det sistnämnda alternativet blir aktuellt föreslår man följande lydelse:

”Tillstånd för enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska gälla tills vidare”.

Adam Marttinen säger i ett mejl till Svensk Jakt att en ändring av vapenlagen på aktuell punkt inte kräver något gediget arbete för att effekterna ska kunna överblickas.

– Så det borde inte finnas några sakliga eller tekniska invändningar till att utskottet bereder ärendet för beslut i riksdagen, säger Adam Marttinen.

Initiativet tas upp nästa torsdag för bordläggning. Beslut tas sedan på kommande möte tisdagen den 8:e eller torsdagen den 10:e december.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev