Vildsvinskött kan ge högre klimatpåverkan än kött från tamgris. Foto: Ingemar Pettersson

Forskning: Vildsvinets kött ger högre klimatpåverkan än tamgrisens

I en ny rapport jämförs klimatavtrycket hos vildsvinskött med kött från tamgris. Studien visar stor variation där klimatpåverkan kopplade till transporter vid jakt, utfodring och vilthanteringsanläggningar kan innebära att vildsvinskött har ett betydligt högre klimatavtryck än vad tidigare forskning visat.

Forskarna har valt att lägga all klimatpåverkan vid jakt på köttet, utan hänsyn till andra effekter av jakten som motion, viltvård, social samvaro och ett hållbart och ekonomiskt brukande kopplat till jord- och skogsbruk.

Det är Hushållningssällskapet Halland och forskningsinstitutet RISE som har gjort beräkningar och jämförelser av vildsvinskött och kött från annat vilt, och kommit fram till att om man räknar in effekterna av utsläppsposter som rör transporter vid jakt, utfodring och hanteringen vid vilthanteringsanläggningar så hamnar viltköttet i en klass jämförbar eller sämre än kött från jordbrukets produktionsdjur.

 

Många mil

För vildsvin jämfört med tamgris innebär det att vildsvinskött enligt studien får en beräknad påverkan med 5 kilo CO2e, koldioxidekvivalenter, medans kött från tamgris har ett klimatavtryck på knappt 4 kilo CO2e per kilo kött.

Det som driver upp viltköttets påverkan är främst utsläpp av växthusgaser i samband med transporter vid jakt, där studien gör en direkt koppling mellan drivmedelsåtgång i förhållande till den samlade mängden kött från jakten.

 

Det är transporterna vid jakt som påverkar klimatet. Köttet från vildsvin och annat vilt anses fortsatt som klimatneutralt och klimatsmart. Foto: Jan Henricson

Alternativa bränslen

Alternativa fossilfria drivmedel och kortare transporter kan enligt studien märkbart påverka utfallet.

All klimatpåverkan har i rapporten lagts på köttet, där klimatavtrycket inte fördelats på andra nyttor med jakten. Det skulle kräva en fördelning sett till nyttornas ekonomiska värde, och då skulle en mycket liten del läggas på köttet.

Forskarna har medvetet valt att inte göra den fördelningen.

 

Klimatsmart

Köttet som sådant är fortfarande ansett som klimatsmart med en låg eller ingen påverkan på klimatet.

I rapporten skriver forskarna:

”Vildsvinen i sig kan ses som en naturlig resurs. Därför ingår inte växthusgasutsläpp från deras leverne i klimatberäkningarna annat än utsläpp kopplade till människans inverkan i form av utfodring och jakt.”

Hela rapporten kan du läsa här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev