Hur vildsvinens bökande påverkar produktionsskogen ska undersökas i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet. Foto (i hägn): Martin Källberg

Forskning om hur vildsvin påverkar skogen

Uppsala universitet får pengar från Skogssällskapets forskningsmedel för att undersöka om vildsvin påverkar produktionsskog.

Att vildsvin har negativ påverkan på jordbruket är väl känt, men hur är det med de vilda svinens bökande i skogsmark?

Skogssällskapet fördelar 15 miljoner kronor till skogsforskning. Av dessa går 1,6 miljoner kronor till Uppsala universitet för en studie om hur vildsvinens bökande påverkar produktionsskogen.

 

Om svampar

I linje med det får SLU ett anslag för att undersöka hänsynsytornas betydelse för marksvamparnas överlevnad.

Karin Fällman Lillqvist.

– Vad som sker under marken är helt centralt för tillväxt, klimatnytta och biologisk mångfald i skogen. Det här är ett viktigt projekt som ger ny kunskap om mykorrhizasvamparna i produktionsskogen, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, i ett pressmeddelande.

 

Kol i skogen

Ett annat projekt ska jämföra kolbalansen i svenska och finska skogar som brukas med och utan slutavverkningar. Forskningen ska ge kunskap om hur skogarna ger störst klimatnytta ur ett brukningsperspektiv.

Medel ges också till Skogforsk som ur ett klimatperspektiv ska studera trädens hela livscykel, från plantor till de produkter som skogen levererar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev