Ägarna till en handelsträdgård i Västra Götaland nekas skyddsjakt på älg och vildsvin. Foto: Roland Svensson

Skyddsjakt är ingen populationsreglerande jakt

Ägarna till en handelsträdgård i Västra Götaland vill skjuta tio vildsvin och älgar som nattetid söker sig till deras fruktträdgård. Länsstyrelsen avslår ansökan.

Älgarna betar på fruktträden och vildsvinen bökar upp trädens rötter i den 500 kvadratmeter stora anläggningen. Det är skador som ägarna anser som tillräckliga för att få skyddsjakt. Samtliga 30 fruktträd i visningsträdgården har betesskador. 

Hundar markerar

Man använder hundar för att markera runt anläggningen och det jagas i närområdet, men det räcker inte för att hålla djuren bort.

Delar av anläggningen skyddas av taggtråd, men ett fullskaligt skydd med viltstängsel anses för dyrt.

Andra åtgärder

Länsstyrelsen i Västra Götaland avslår ansökan med följande motivering:

”Länsstyrelsen bedömer att den lämpligaste lösningen för att förhindra skador från älg är att testa fler skadeförebyggande åtgärder. Exempel på åtgärder är att stängsla in den del som är mest utsatt, för att hindra att djuren tar sig in.

Att använda ljud- och ljudskrämmor, så som radio eller viltskrämma, för att skrämma undan djuren är en annan åtgärd. Skrämseln bör utföras på kvällar och nätter eftersom det är då djuren kommer fram.”

Allmän jakttid

Länsstyrelsen påpekar också att skyddsjakt inte kan betraktas som en del av populationsregleringen, och att skyddsjakt bara får användas om inga andra lämpliga åtgärder finns.

När det gäller vildsvinen föreslår därför länsstyrelsen att jakten kan ske under ordinarie jakttid, som sträcker sig från 1 april till 31 januari.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev