torsdag 28 september

Följ vargjakten här

Här kan du följa vargjakten som började den 16 januari efter det felaktiga jaktstoppet av Förvaltningsrätten i Karlstad.

1 februari:

Den tolfte och sista tilldelade vargen är fälld inom Örebro län. Därmed är årets licensjakt på varg avlyst.

30 januari:

Nu är licensjakten på varg över i Dalarna.
På fredagseftermiddagen sköts den fjärde och sista vargen i Sångenreviret, område 1.
Tidigare på dagen sköts den fjärde och sista vargen även i Olsjöreviret, område 2. Den vargen var angripen av skabb.
I Örebro län återstår en varg på tilldelningen.

29 januari:

En varg har skjutits inom Olsjöreviret. Det återstår nu tre vargar att fälla vid årets licensjakt. En varg vardera inom de båda dalareviren samt en varg i Örebro län.

28 januari:

Ingen varg har fällts vid dagens licensjakt. Högsta förvaltningsdomstolen har under dagen beslutat att vargjakten får fortsätta till tilldelningarna fyllts, sista lovliga dag för vargjakt är 15 februari.

27 januari:

Varg nummer 24 är fälld inom Värmlands län. Därmed är tilldelningen fylld och licensjakten avlyst.

Inom Dalarnas Sångenrevir har en hanvarg fällts. Det var den tredje vargen i reviret och där återstår en varg på revirets tilldelning. I Olsjöreviret återstår två vargar att fälla.
I Örebro län återstår ännu en varg av tilldelningen.

26 januari:

En varg har skjutits i Olsjöreviret, Dalarna. Det återstod enligt tidigare beslut en varg på tilldelningen för reviret. Men på måndagskvällen ändrade länsstyrelsen sitt beslut för Olsjöreviret. Ändringen innebär att jaktområdet minskas, men att tilldelningen höjs till fyra vargar. Därmed återstår det nu två vargar att fälla i Olsjöreviret. Två vargar får även fällas i Sångenreviret i Dalarna.
Dessutom har en varg fällts i Värmlands område 2. Det återstår nu två vargar av Värmlands tilldelning.
I Örebro län finns det en varg kvar att fälla ur tilldelningen.

25 januari:

Tre vargar har fällts i Värmland. Nu har 21 av de 24 tilldelade vargarna skjutits. Jaktledare ombeds att regelbundet lyssna av länsstyrelsens telefonsvarare för vargjakten, 010-224 71 60.
I Dalarna och Örebro län har inga vargar skjutits under dagen.

24 januari:

Vargjakten har idag inletts inom två revir i Dalarnas län. Tre vargar har skjutits i länet den första jaktdagen. Tilldelningen är på totalt sju vargar.
Två vargar har fällts i Värmland, i länet har nu 18 av 24 tilldelade vargar fällts.
I Örebro län återstår en varg att fälla.

23 januari:

En fälld varg i Örebro län var svårt skabbangripen. Foto: LänsstyrelsenEn hårt skabbangripen varg som avlivades i Örebro län den 21 januari kommer inte att räknas av från tilldelningen i licensjakten, enligt beslut av länsstyrelsen i Örebro län. Detta eftersom vargen avlivades av djurskyddsskäl. Licensjakten återupptas således i Örebro län: En varg återstår på tilldelningen.

22 januari:

Den elfte och näst sista vargen på tilldelningen har fällts i Örebro län. Länsstyrelsen skriver i RovSMS att det nu är oerhört viktigt att jägare så snart som möjligt efter att ha fällt en varg meddelar detta till länsstyrelsen i Örebro för att undvika överskjutning.
Den tolfte och sista vargen på tilldelningen fälldes på eftermiddagen. Därmed är vargjakten över i Örebro län.

21 januari:

Vargjägare i Värmland. En varg skjuten i Värmland, en stor tik i Gårdsjöreviret, område två. Eftersöket i jaktområde ett är avslutat efter konstaterat bomskott. Den vargen räknas inte av. Nu är det åtta vargar kvar på tilldelningen i hela Värmlands län.
I Örebro har en varg skjutits, och där kvarstår två på tilldelningen.

20 januari:

Två vargar har fällts i Värmlands län i jaktområde två, en av dem var angripen av skabb. Det återstår nu nio vargar av länets tilldelning om 24 djur.
I Örebro har en varg fällts. Totalt har det skjutits nio vargar. Tre vargar kvarstår på tilldelningen.

19 januari:

En varg har fällts i Örebro län. Det återstår nu fyra vargar av länets tilldelning om tolv djur.
Under måndagen har ingen varg fällts i Värmlands län vid licensjakten. I Värmland finns det elva vargar kvar att fälla av tilldelningen om 24 djur.

18 januari:

Tre vargar fällda inom Värmlands område 1 (norra jaktområdet) under dagen. Totalt har 13 av 24 tilldelade vargar fällts i Värmland.
I Örebro län har två vargar fällts under söndagen Totalt har sju vargar skjutits i länet. I Örebro län återstår fem vargar på tilldelningen om tolv djur.

17 januari:

Sju vargar fälldes under lördagen. Fem i Värmland och två i Örebro län. Dessutom avlivades den varg som påsköts i Örebro län dagen innan. Totalt har 15 vargar fällts de två inledande jaktdagarna.
Klicka på symbolerna i kartan ovan för mer information om de fällda vargarna.

16 januari:

Första jaktdagen i Gårdsjöreviret, Värmland. Foto: Lennart Johannesson

16 jan. Första jaktdagen i Gårdsjöreviret, Värmland. Foto: Lennart Johannesson

Första vargen fälld i Värmland. Gårdsjöreviret.

Andra vargen fälld i Värmland. Gårdsjöreviret.

Andra vargen skjuten i Värmland. I Gårdsjöreviret.

Andra vargen skjuten i Värmland. I Gårdsjöreviret.

Information om jakten

För att jaga varg krävs att det finns en jaktledare utsedd och att denne är registrerad som vargjägare. Vid ensamjakt är du själv jaktledare. För att registrera dig som vargjägare kan du ringa Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 eller logga in på ”Min sida” på Naturvårdsverkets hemsida

Åtta viktiga punkter innan vargjakten inleds
1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd innan varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.
2. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar, gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och giltigt statligt jaktkort.
3. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld eller påskjuten varg till länsstyrelsen.
4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inomhögst två timmar från påskjutningen.
5. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna med skadskjutning av varg och uppmana jaktdeltagarna att endast skjuta rena sidoskott mot stillastående vargar.
6. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under jakten samt att han/hon årligen före jakten förvissat sig om att vapnet är inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter varg.
7. Jaktledaren ska ansvara för att kommunikationsvägarna under jakten säkerställer att villkoren för jakten efterlevs.
8. Jaktledaren ska minst en gång i timmen informera sig om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där jakt efter varg bedrivs.

Fakta

Totalt får 36 vargar fällas inom sex revir i Värmland och Örebro län. Jakttiden är 9 januari till och med 15 februari.
I Dalarna drog vargjakten igång i två revir den 24 januari. Totalt får åtta vargar fällas i de två dalareviren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev