EU:s miljökommissionär Karmenu Vella.

EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Foto: EU

FACE sätter press på EU-kommissionär i vargfrågan

Det är dags för EU:s miljökommissionär Karmenu Vella att leva upp till sina egna ord om medlemsstaternas rätt till nationell vargförvaltning. Det anser den europeiska jägarfederationen FACE.

Det var vid ett möte i Europaparlamentet som Karmenu Vella själv uttryckte ”att en lyckad samexistens med vargar måste grundas på lokala lösningar och i praktiken erkänna medlemsstaternas rätt att använda verktygen vid deras förfogande för att säkerställa långsiktigt bevarande och hantering av deras vargpopulationer”, skriver FACE i ett pressmeddelande. Jägarfederationen tar därefter upp att både antal samt koncentrationen av vargar i vissa regioner över Tyskland och Norden är höga, vilket medför ekonomiska förluster för bönder och dödade hundar.

FACE kräver att EU-kommissionen noga bör ompröva sina pågående överträdelseärenden om vargjakt mot Sverige och Finland. FACE påpekar att det högsta svenska rättsväsendet har klargjort att antalet vargar i landet ligger över de biologiska kraven som krävs enligt EU-lagstiftningen och att det inte finns något annat tillfredsställande alternativ till licensierad jakt för att hantera de därmed negativa socioekonomiska konsekvenserna.

 

Stört genomförandet

FACE anser att genomförandet av de nationella beslut som fattats med bred vetenskaplig och politisk enighet i både Finland och Sverige har störts regelbundet av de pågående överträdelseärendenna under det senaste decenniet samt att situationen har gjort det svårt att möjliggöra en sund och långsiktig hantering av vargen.

Dessutom riskerar kommissionens interventioner i Finland och Sverige att få en blockerande effekt på nödvändiga förvaltningsbeslut på nationell och regional nivå i andra länder, såsom Tyskland, som upplever en snabb tillväxt i vargstammen med liknande utmaningar som i de nordiska länderna.

 

Översyn av skyddstatusen

”Förlust av acceptans bland landsbygdsbefolkningen är det farligaste hotet mot vargens återkomst till områden där de inte inträffade i årtionden eller århundraden. Ett specifikt problem i detta hänseende är när nationella regeringar förnekar sitt ansvar genom att peka på Bryssel och EU, och sådan inaktivitet undergräver lösningar på lokal nivå. I stället för att vara inblandad i förvaltnings detaljer bör kommissionen fokusera på att hitta lösningar för potentiella konflikter med andra EU-rättsliga instrument.

Dessutom är det biologiskt och juridiskt viktigt att kommissionen fortsätter med en snabb översyn av skyddsstatusen för Europas vargpopulationer enligt EU:s livsmiljödirektiv och bedömer huruvida ett mer flexibelt och pragmatiskt system för bevarande och förvaltning av arter är nödvändigt. Det finns en tydlig laglig skyldighet enligt direktivet att göra det”, skriver FACE i pressmeddelandet som är undertecknat av Karl-Heinz Florenz, EU-parlamentariker, Torbjörn Larsson, ordförande i nordiska jägarsamverkan samt Hartwig Fischer, ordförande i det tyska jägareförbundet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev