Frågan om en Tikka T3x Tact AI är ett jaktvapen eller inte är med jämna mellanrum föremål för rättslig prövning. Nu har ytterligare en kammarrätt kommit fram till att det är lämpligt att använda vid jakt.

Frågan om en Tikka T3x Tact AI är ett jaktvapen eller inte är med jämna mellanrum föremål för rättslig prövning. Nu har ytterligare en kammarrätt kommit fram till att det är lämpligt att använda vid jakt. Foto: Lars-Henrik Andersson

Domstolen: Vapen med vikbar kolv lämpligt för jakt

En studsare från Tikka med vikbar kolv och pistolgrepp fortsätter att ställa till det för jägarna, och för rättsväsendet. I en dom har Kammarrätten i Stockholm kommit fram till att vapnet är lämpligt för jakt, men domstolen är oenig.

Svensk Jakt har tidigare berättat om vapnet och om jägare som tagit strid för saken, och slutligen fått domstolen med sig på att studsaren Tikka T3x Tact AI, är lämpligt att bedriva jakt med.

Tobias vann kampen mot polisen i Tikka-målet

Trots att Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljat prövningstillstånd när Polisen överklagat dit, fortsätter myndigheten att neka jägare licens på det aktuella vapnet.

Ett fall till

Nu berättar Dagens Juridik om ännu ett fall då en jägare överklagat Polisens avslag på licensen till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Fortsatt nej till licens för Tikkastudsare

Förvaltningsrätten hänvisade till tidigare utslag i skilda kammarrätter och menade att det utvecklats en praxis som ger Polismyndigheten rätt, att det aktuella vapnet med sin vikbara kolv och pistolgrepp på grund av sitt utseende inte ska betraktas som ett jaktvapen.

Inte fog

Jägaren överklagade förvaltningsrättens utslag till Kammarrätten i Stockholm, som återvisade ärendet till Polisens handläggare, med beskedet att de inte haft fog för att inte bevilja licens.

Kammarrätten anser att det är utrett att vapnet får användas vid jakt, enligt föreskrifter som utarbetats av Naturvårdsverket. Dagens Juridik skriver att det enligt förarbetena och Rikspolisstyrelsens föreskrifter endast anges att det är vapnets precision som ska beaktas.

Lämpligt vapen

Att vapnets utseende för tankarna till militär användning snarare än jakt, ska alltså enligt Kammarrätten i Stockholm inte ha någon betydelse. I stället poängterar man att vapnet är utformat för att ge mycket god precision:

”De egenskaper som skiljer vapnet från ett traditionellt jaktvapen gör det inte olämpligt för jakt, utan bidrar tvärtom till dess lämplighet för sådant ändamål”, skriver Dagens Juridik.

Därför anser rätten att vapnet är lämpligt för jakt, och återvisar ärendet till Polismyndigheten för omprövning.

Avslå överklagandet

En av domstolens ledamöter ville avslå överklagandet, med motiveringen att den klagande jägaren inte förklarat varför det är lämpligt för jakt, samt därför att vapnet inte ser ut eller fungerar som ett traditionellt jaktvapen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev