Foto: Mostphotos

Domstol minskar lodjurstilldelning

Länsstyrelsens beslut att tillåta licensjakt på tre lodjur vid året licensjakt är delvis felaktigt. Det anser Förvaltningsrätten i Luleå i en nyligen avkunnad dom. Förvaltningsrätten minskar därför lodjurstilldelningen för Örebro län.

Olle Olsson Publicerad 4 februari 2019 - 09:59

Den 1 mars inleds licensjakten på lodjur i några län i landet. I Örebro län beslutade länsstyrelsen till exempel om jakt på tre lodjur fördelat på två olika jaktområden.

Men beslutet överklagades av en privatperson samt en organisation som kallar sig för Jaktkritikerna. Privatpersonen döms inte ha talerätt av Förvaltningsrätten i Luleå. ”Någon allmän klagorätt för var och en som är missnöjd med ett beslut erkänns inte av den svenska rättsordningen”, skriver förvaltningsrätten.

Men däremot bedöms organisationen Jaktkritikerna ha talerätt. Jaktkritikerna har bland annat yrkat att länsstyrelsen ska korrigera uppgifterna om antalet lodjur som används i besluten samt att antalet individer av lodjur som dödats i tjuvjakt ska inräknas. Och Förvaltningsrätten i Luleå går åtminstone delvis på Jaktkritikernas yrkan.

 

Under miniminivån

I sin dom skriver rätten att man noterar att Örebro län legat under miniminivån för lodjur i länet sedan 2014–2015 och att de senaste inventeringsresultaten visar att lodjursstammen knappt överstiger miniminivån.

Med hänsyn härtill är ett jaktuttag om tre lodjur alltför omfattande och kan riskera att miniminivåerna underskrids. Ett jaktuttag om tre lodjur riskerar alltså att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus i vart fall regionalt”, skriver förvaltningsrätten i sin dom. Och tillägger: ”Länsstyrelsen har i sitt beslut gjort överväganden avseende jaktuttaget i förhållande till inom vilket område jakt ska få bedrivas. Länsstyrelsen har även anpassat tilldelningen på så sätt att två lodjur får fällas i länets södra mer fårbesättningstäta områden och att ett lodjur får fällas i den norra delen av länet.”

 

”Inte tillräckligt tydligt”

Men förvaltningsrätten underkänner lodjursjakten i den norra delen av Örebro län. Rätten menar att det i länsstyrelsens beslut inte framgår tillräckligt tydligt att rovdjurstrycket blivit oacceptabelt högt i den norra delen av länet.

”Eftersom länets södra del innehåller de mer fårbesättningstäta områdena bör jakten inriktas endast till detta område. Förvaltningsrätten bedömer därför att licensjakten efter lodjur måste begränsas till högst två lodjur för att jakten ska anses lämplig med hänsyn till lodjursstammens storlek och sammansättning och inte riskera att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus”, skriver rätten.

 

Oenig förvaltningsrätt

Därmed stoppar alltså Förvaltningsrätten i Luleå licensjakt på lodjur i det norra området i Örebro län och minskar därmed länets totala tilldelning från tre till två lodjur. Domstolen är dock inte enig i sin dom, då en rådman har en skiljaktig mening. Rådmannen anser att Jaktkritikernas överklagan ska avslås i sin helhet.

Länsstyrelsen i Örebro län har ännu inte tagit ställning till om myndigheten kommer att överklaga förvaltningsrättens dom.

 

Foto: Mostphotos

Avvisar övriga överklaganden

Även i samtliga andra län där licensjakt på lodjur tillåts i år har länsstyrelsernas beslut överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå. I samtliga fall har domstolen avvisat överklagandena och lodjursjakten får i dessa län fortgå i enlighet med länsstyrelsernas beslut.

Fakta

För det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, som Örebro tillhör har Naturvårdsverket fastställt en miniminivå för lodjur på 62 årliga föryngringar.

Vid den senaste inventeringen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet kvalitetssäkrades 75,5 familjegrupper.

Varje familjegrupp motsvarar ungefär sex lodjur.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev