Licensjakten på järv i Jämtland är nu avslutad. 15 av de 20 tilldelade järvarna fälldes under den lite drygt en månad långa jakttiden. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Därför vill länsstyrelsen ha längre jakttid på järv

Premium

Licensjakten på järv i Jämtland är nu avslutad. 15 av de 20 tilldelade järvarna blev fällda, samtliga undan hund. Nu önskar länsstyrelsen, i fall det blir licensjakt även till hösten, att jakttiden blir längre.

Första gången det blev grönt ljus för licensjakt på järv var 2019 i Jämtlands län. Då fälldes ingen järv, mycket beroende på väderförhållandena med djup snö. 2022 blev det åter licensjakt på järv, den här gången var tilldelningen 20 järvar fördelade på sex områden i Jämtland, som är kopplade till samebyars sommar- eller vinterbetesmarker. Redan första jaktdagen den 28 november fälldes den första järven. Totalt fälldes 15 järvar under licensjakten som avslutades 31 december.

Fälldes undan hund

– Alla järvar fälldes undan hund. I år var snöförhållandena betydligt mer gynnsamma. Det har inte varit mycket snö under licensjaktperioden vilket underlättat jakten med hund, berättar Martin Bergwall, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Jämtland. Förutsättningarna har varit goda och avskjutningen har varit relativt jämnt fördelad över områdena.
I hälften av de sex jaktområdena fylldes tilldelningen.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

Tidigare jaktstart

Martin Bergwall säger att det hade varit önskvärt om jaktstarten hade legat lite tidigare på hösten.
– Säg från tidig höst och fram till årsskiftet. Nu börjar jakten sent på året under en tid då dagarna är som kortast och då vi kan ha mycket snö. Det vara full vinter, inte minst i fjällområdena och då blir det svårt att jaga, säger Martin Bergwall.

Inventering

Att jaktstarten blev 28 november har att göra med inventeringsperioden, som för järv avslutas den 31 juli, förklarar Martin Bergwall.

Jakten har startat – så många järvar fälldes första dagen

Därefter sker kvalitetssäkring av insamlade inventeringsunderlag av Viltskadecenter. Det slutgiltiga resultatet fastställs den 1 november av Naturvårdsverket. Beskattningsmodellen, som beräknar jaktuttag i förhållande till risknivå för populationen, baseras på det aktuella inventeringsresultatet. Detta tillsammans med det samråd som Naturvårdsverket haft med länsstyrelsen om jaktområden och licensjaktens omfattning har medfört att jaktbeslutet fattas först i november.

Försvåra jakten

Naturvårdsverket är också inne på linjen; så tidig jaktstart som möjligt.
”Naturvårdsverket bedömer att en så tidig jaktstart som möjligt i detta fall är nödvändig för att jakten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Därför är det endast cirka två veckor mellan beslut och jaktstart. En senareläggning av jakttiden kan i detta fall försvåra jakten i för stor omfattning och kan resultera i att inga djur kan fällas.”

Historisk licensjakt fortsätter – men få järvar har fällts

Förvaltningsmålet i Jämtland ligger på 34 föryngringar och förvaltningsintervallet är 30 till 38 föryngringar, i förhållande till länets miniminivå om 29 föryngringar. Jämtland ligger över sin miniminivå samt förvaltningsmål med marginal, konstaterar Naturvårdsverket.

Förebygga skador

Den största delen av järvstammen, närmare bestämt 40 procent, finns i Jämtlands län.

– Vi hoppas att licensjakten ska underlätta för renskötseln genom att förebygga skador orsakade av järv inom de aktuella områdena, säger Hanna Ek, biträdande chef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, i ett pressmeddelande.

 

Antalet fällda järvar under licensjakten 2022 (inom parentes antal tilldelade järvar)

Område 1 − Joevnevaerie samebys åretruntmarker: 2 (3)
Område 2 − Delar av Jijnjevaerie samebys vinterbetesmarker: 0 (3)
Område 3 − Delar av Joevnevaerie och Jijnjevaerie samebys vinterbetesmarker: 4 (4)
Område 4 − Ruvhten sijte samebys åretruntmarker: 3 (3)
Område 5 – Mittådalen samebys åretruntmarker: 2 (3)
Område 6 – Tåssåsen samebys åretruntmarker: 4 (4)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev