Bilden: Maths Sjöstedt poträtterad av en okänd fotograf i norra USA. Foto: Clement/Västergötlands museum

Bilden: Maths och den nya världens jakt

Premium

Maths Sjöstedt står lutad mot sina snöskor, han bär knäbyxor och kängor, hans hjässa täcks av en smalbrättad hatt. Hans blick är ungdomlig med stråk av tillförsikt. Stödd i hans hand står geväret som vann den amerikanska västern, en Winchester modell 1873.

Vi vet egentligen inget om Maths mer än att han var en svensk jägare bosatt i norra USA. Han var en av de 1,5 miljoner svenskar som valde att lämna sitt fosterland för att söka lyckan.

Mängden människor som emigrerade är svindlade, nästan var femte svensk klev på en båt för att lämna landet. Maths Sjöstedt bytte råggröt, salt sill, jordbrukskris och konservatism mot löften om gratis land och frihet från förtryck.

 

Maths Sjöstedt poserar i en okänd ateljé i norra USA.
Foto: Clement/Västergötlands museum

De flesta svenskar slog sig ner norra delarna av USA i stater som Minnesota, Iowa, Kansas och Nebraska, stater som i mångt och mycket påminde om Sverige i klimat och geografi. För flertalet drängar och pigor var det som var bekant lockande, såsom jordbruk och skog. Många av de som emigrerade var jägare och för dem var jakten en naturlig del av livsföringen.

Vid denna tid hade det på den nordamerikanska kontinenten utvecklats en mångfacetterad jaktkultur. Sedan de tidigaste nybyggarna slog ned sina bopålar blev jakten oumbärlig och ganska snart upptäckte man ett behov att lagstifta om jakten, vilket också gjordes på olika sätt. I Rhode Island infördes redan 1646 jaktsäsong på hjort.

 

Den amerikanska andan var att bryta sig loss från de europeiska jaktlagarna där ett litet fåtal ädlingar och kungar hade makt över jakten. I stället skulle jakten vara fri och jämlik. Detta ledde till konflikter mellan kommersiella intressen och allmännyttan.

Skulle det ägas gemensamt för alla att bruka eller kunde det privatiseras? Efter flera avgörande domar och lagändringar under 1800-talet blev utslaget att stora landområden, sjöar och kustområden skulle få nyttjas av allmänheten, den så kallade public trust-doktrinen. Det gav en demokratisk rätt att jaga på stora områden och formade en grundsten i den amerikanska jaktkulturen.

 

Liksom i Sverige utvecklades det i USA också en borgerlig jaktkultur under 1800-talet. Denna rörelse syftade till att verka för gentlemannamässig jakt, viltvård och reglerad jakt. Jakten fram till 1880 karaktäriserades av liknande rovdrift som i Sverige under 1800-talet. Människan ansåg sig ha närmast religiös rätt till att skörda naturresurserna. Men bristerna i denna ordning blev tydliga då viltet blev allt mer utarmat eller utrotat.

Varje delstat började införa jaktlagar för att reglera jakten. Det infördes jaktförbund, fällavgifter, säsonger, licensjakt. Detta upprätthölls med skogsvaktare och viltvårdsmyndigheter.

 

Maths Sjöstedt var jägare under en spännande tid i den amerikanska jaktens historia. Det var en tid då jakten gick från utarmning till ansvarsfullt brukande. Maths stod i mitt i rörelsen mellan gammalt och nytt.

Buffalo Bills slaktande av bison var på uttåg. På väg in var män som Theodore Roosevelt som ivrade för att skydda viltbestånden och naturen.

 

Anders Lindkvist

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay