Tikka T3x TAC A1 är en repeterstudsare med vikbar kolv och pistolgrepp. Kammarrätten i Sundsvall anser i en dom att vapnet är lämpligt för jakt och att polisens motiv för att inte bevilja licens för vapnet är otillräckliga. Foto: Lars-Henrik Andersson

Ännu ett bakslag för polisen i Tikka-målet

Tobias Lindgren fick avslag på sin licensansökan gällande en Tikka T3x TAC A1.
Han överklagade Polismyndighetens avslag till förvaltningsrätten som gav honom rätt. Polisen överklagade då till kammarrätten i Sundsvall som nu kommit med sitt avgörande.
En oenig kammarrätt avslår polisens överklagan.

Tobias Lindgren från Västerbotten ansökte om licens för repeterstudsaren Tikka T3x TAC A1 som har pistolgrepp och vikbar kolv.

Naturvårdsverket har godkänt vapnet för jakt. Men polisen, som hann bevilja ett antal licensansökningar för vapnet, drog i handbromsen och slutade bevilja licens för jaktändamål för Tikka T3x TAC A1.

Det drabbade Tobias Lindgren som överklagade Polismyndighetens avslag till förvaltningsrätten i Umeå som gav honom rätt.

Polisen valde då att överklaga förvaltningsrättens dom. Och nu har kammarrätten kommit med sitt avgörande i målet.

Polisens överklagan avslås.

 

Lämpligt för jakt

Så här står det i domen från kammarrätten:

”Sammantaget anser kammarrätten att Tobias Lindgren har visat att det aktuella vapnet är lämpligt för jakt. Vad Polismyndigheten anfört om vapnets egenskaper och konstruktion kan inte anses vara tillräckliga omständigheter för att ett tillstånd i nu aktuellt mål skulle motverka VL:s syfte att hindra brottslig verksamhet eller missbruk av vapen. Överklagandet ska därför avslås.”

Men kammarrätten var inte enig. Cecilia Landelius, kammarrättslagman och ordförande hade en skiljaktig mening. Hon menar att man borde ta hänsyn till andra domar inom området, och att praxis efter dessa domar innebär att ”…vapen med egenskaper  och utseende som primärt är militärt motiverade inte bedöms lämpliga för jakt enligt vapenlagen.”

Repeterstudsaren Tikka T3x TAC A1. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kan överklagas

– Två kammarrättsråd har däremot gjort en korrekt analys och bedömning, säger Tobias Lindgren och fortsätter:

– Jag är väldigt glad att man rett ut den här situationen. Tråkigt dock att vi inte lyckades övertyga rättens ordförande men en majoritet håller med oss. Jag är som sagt nöjd med deras analys.

Nu återstår väntan för Tobias Lindgren. Domen kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, som sedan ska ta beslut om prövningstillstånd. Polismyndigheten har tre veckor på sig att överklaga domen.

Tobias Lindgren berättar också att han är mycket tacksam över det stöd han fått.

– Jag har fått både ekonomiskt stöd och stöd i form av skriftliga yttranden från vapentillverkare och experter. Sedan har jag haft en bra advokat och utan allt detta stöd hade jag nog inte rott hem det här. Jag är jätteglad i dag att kammarrätten gick på vår linje, slutar Tobias Lindgren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev