Trots en snörik vinter och en torr sommar verkar älgstammen vara i normalt skick i de fyra nordligaste länen. Foto: Kenneth Johansson

Trots en snörik vinter och en torr sommar verkar älgstammen vara i normalt skick i de fyra nordligaste länen. Foto: Kenneth Johansson

Älgobs från årets jakt visar normal älgstam i norr

Trots en del domedagsprofetior inför jakten verkar älgstammen vara i relativt normalt skick i norr. Det visar en sammanställning av jägarnas hittills inrapporterade älgobs från den pågående jakten i landets fyra nordligaste län.

Olle Olsson Publicerad 6 september 2018 - 14:44

Älgobsen baseras i det här fallet på de tre första dagarnas jakt som inrapporterats av jägare i Viltdata och i Jaktrapport. Totalt har över 10.000 jaktmantimmar rapporterats in från varje län och det betyder att statistiken är tillförlitlig.

Och det ser ut att vara ganska normalt ställt i älgstammen.

– Älgobsen per mantimme är fullt i nivå med övriga år på senare tid, säger Göran Bergqvist, viltövervakningsansvarig för Svenska Jägareförbundet.

Obs per mantimme är till och med högre än tidigare år i Jämtland medan obsarna är på samma nivå i Västernorrland och Norrbotten samt något lägre i Västerbotten.

 

Något färre kalvar

Och trots en lång, snörik och kall vinter plus en rekordtorr sommar verkar det också finnas ett normalt antal kalvar per vuxen älgko. I Jämtland är antalet kalv per ko på samma nivå som tidigare år. Medan kalvandelen är något lägre i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Göran Bergqvist.

– Möjligtvis kan vi säga att det är något färre kalvar i år jämfört med tidigare år, men det är ingen jätteskillnad, säger Göran Bergqvist.

Göran Bergqvist poängterar att vi än så länge inte vet något om vikterna på de kalvar som hittills fällts under årets jakt. Lägre vikter betyder att älgarna blir mindre hela livet och eventuellt sämre foder den här sommaren kan dessutom ge lägre reproduktion nästa år.

– Vi vet ännu inte om kalvarna har lägre slaktvikter i höst än tidigare. Vi har ett för litet underlag och det är därför för tidigt att uttala sig om det. Jag vill uppmana jägarna att fortsätta rapportera in älgobs och slaktvikter i Viltdata och Jaktrapport, säger Göran Bergqvist.

 

Inga drastiska åtgärder

Inför årets älgjakt gav Jägareförbundet jägarna rådet att inte vidta några drastiska förändringar i höstens jakt. Förbundet menade istället att det är av yttersta vikt att hålla sig till skötselplanerna eftersom avvikelser från planerna bara riskerar att bli kontraproduktiva.

 

Obs per mantimme

(antal mantimmar inom parentes)

 

Jämtland

2016/17: 0,0458 (634 942)

2017/18: 0,0470 (656 225

2018/19: 0,0526 (45 357)

 

Västernorrland

2016/17: 0,0483 (170 829)

2017/18: 0,0467 (178 099)

2018/19: 0,0484 (19 182)

 

Västerbotten

2016/17: 0,0556 (575 479)

2017/18: 0,0553 (555 124)

2018/19: 0,0444 (35 943)

 

Norrbotten

2016/17: 0,0559 (474 617)

2017/18: 0,0551 (416 131)

2018/19: 0,0531 (10 309)

 

Kalvar per vuxet hondjur

Jämtland

2016/17: 0,594

2017/18: 0,578

2018/19: 0,556

 

Västernorrland

2016/17: 0,639

2017/18: 0,624

2018/19: 0,556

 

Västerbotten

2016/17: 0,637

2017/18: 0,657

2018/19: 0,501

 

Norrbotten

2016/17: 0,637

2017/18: 0,695

2018/19: 0,485

Det här är älgobs

Älgobsen bygger på att jägarna rapporterar, per jaktlag, in antal observerade älgar och den tid som de har lagt ner på älgobsen. Älgobsen speglar förändringar i täthet, könskvot och kalvproduktion. Säkerheten i älgobs är beroende av antalet observationstimmar. För att ett område ska kunna ge tolkningsbara resultat behöver den sammanlagda observationstiden uppgå till minst 5.000 timmar.

Observationer per mantimme är ett mått som kan användas för att över tid studera utvecklingstrender på älgpopulationens täthet.

Kalv per vuxet hondjur anger förekomsten av kalv i förhållande till vuxna hondjur. I områden med låg dödlighet före jakten följer detta mått grovt den verkliga reproduktionen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev