Årets upplaga av Sveriges vildnad behandlar älgen och dess framtid. Foto: Roland Svensson

Älgens framtid i fokus när myndigheter och forskare föreläser – allmänheten välkomnas

Varje år arrangerar Sveriges Vildnad ett seminarium dit allmänheten bjuds in för att lyssna på aktuella föreläsare. I fokus denna gång står den just nu omdebatterade älgen.

En gång per år, i samband med stiftelsen Sveriges Vildnads årsmöte, bjuds aktörer som aktuella forskare och myndigheter in för att föreläsa om ett för året specifikt ämne.

Nationalsymbolen

I år kommer seminariet, dit även allmänheten är välkommen, att handla om den svenska nationalsymbolen – älgen.

Bodil Elmhagen

Bodil Elmhagen.

– Det är en genomlysning av älgens status, forskning om vad som händer med älgen, konkurrens med annat klövvilt, klimat, hälsa, bete och samtidigt med inspel från förvaltningen. Med Norge som en inspiration genom en annan vinkling, säger Bodil Elmhagen som är forskningssamordnare på Svenska Jägareförbundet och den som ansvarar för arrangemanget. 

Aktuellt tema

Att det i år kom att handla om älgen är ingen slump, eftersom ämnet varje år utgår från vad som är aktuellt – vilket älgen minst sagt kan sägas vara.

– Det har kommit ut ny forskning från bland annat Grensevilt och projektet Beyond moose har precis avslutats. Dessutom har vi tvetydiga uppgifter som kommer från Skogforsk, där älgen påtalas ha väldigt täta populationer ur ett globalt perspektiv – kontra Artdatabanken som samtidigt säger att den minskar så kraftigt att de kanske måste rödlista den.

Norska perspektiv

I en tidigare artikelserie i Svensk Jakt kritiserade den norska skogschefen Jo Inge Breisjöberget den svenska förvaltningen, vilket fick stor uppmärksamhet i de båda länderna. Nu är han en av dem som kommer att föreläsa på Sveriges Vildnad.

– Vi tänkte att det är intressant att ha en som är från forskningssidan i Norge och en som är från förvaltningssidan, säger Bodil Elmhagen.

Utredning presenteras

Utöver detta kommer bland andra forskare, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att delta vid seminariet, där bland annat den just nu pågående utredningen om den svenska älgförvaltningen kommer att tas upp.

Först till kvarn

Seminariet äger rum den 24 november på Svenska Jägareförbundets huvudkontor, Öster Malma

Här anmäler du dig till seminariet, som även sänds digitalt och är kostnadsfritt. Principen först till kvarn gäller.

Program

9.50 Är deltagare välkomna att slå sig ner i salen eller ansluta digitalt. Praktisk information.

10.00-10.05 Hälsningsanförande Peter Eriksson, ordförande Svenska Jägareförbundet

10.05-10.10 Inledande ord om dagen Bodil Elmhagen, Svenska Jägareförbundet

10.10-10.30 Dagens älgar och dagens svenskar – Vems angelägenhet är älgen? Henrik Ekman. Journalist, författare och fotograf

10.35-10.55 Kommer älgen att rödlistas? Henrik Thurfjell. Artdatabanken, SLU

11.00-11.05 Bensträckare

11.05-11.25 Skogsskötsel anpassad för en tät älgstam Märtha Wallgren. Skogforsk (Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut)

11.30-11.50 Älgens framtid – skogens konung eller klimatflykting? Fredrik Widemo. SLU

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-13.20 Viltsjukdomsövervakningen 75 år – Älgens hälsa i dåtid, nutid och framtid Erik Ågren. Statens veterinärmedicinska anstalt

13.25-13.45 Björnens predation på älg – konsekvenser för älgförvaltning och pågående forskning i ett flerartsperspektiv Jonas Kindberg. Skandinaviska björnprojektet, SLU & NINA (Norsk institutt for naturforskning)

13.50-14.10 Grensevilt i Sverige och Norge – Flerartsförvaltning av älg och stora rovdjur vid olika skogsbruksmål och älgbetesinventeringsmetoder Barbara Zimmermann. Høgskolen i Innlandet, Norge

14.15-14.25 Bensträckare

14.25-14.45 Älgstammens utveckling samt förvaltningens mål och utformning i Norge Jo Inge Breisjøberget. Jakt- och fiskechef på norska statens skogsbolag Statskog, Norge

14.50-15.10 Förvaltningens mål och utformning i Sverige Jens Andersson. Naturvårdsverket

15.15-15.35 Hur kan betesskadorna på skog minskas? Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag till regeringen Ebba Henning-Planck, Skogsstyrelsen & Jens Andersson, Naturvårdsverket

15.35-16.00 Summering med dagens talare – Hur kan älgen förvaltas för framtiden?

Anmälan sker till sverigesvildnad@jagareforbundet.se. Ange om du vill delta på plats eller digitalt. 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev