tisdag 23 april

Opinion

Djurrättsaktivister protesterar mot jakt under polisbevakning. Foto: Privat

Debatt: ”Systemhotande brottslighet hot mot bönder och jägare”

De våldsbejakande djurrättsaktivisterna står för en systemhotande brottslighet. Utöver det som drabbat bönder och jägare påverkar det dessutom vår förmåga till en fungerande livsmedelsproduktion inom landets gränser.

Två år har gått sedan vi i Medborgerlig Samling uppmärksammade de brott som våldsbejakande djurrättsaktivister dagligen begår mot jägare och djurhållande bönder.

Vi påtalade då behovet av en kraftig lagskärpning på området och en rad andra åtgärder.

Inget konkret har hittills levererats av riksdagspartierna på området för att komma till rätta med problemet.

Inget tyder på att denna brottslighet är på väg att mattas av och hoten och inbrotten mot djurhållande bönder fortsätter.

 

Import är alternativet

I ett land med världens strängaste lagar för djurhållning finns alla möjligheter att diskutera meningsmotsättningar inom ramen för det parlamentariska systemet och med en obruten respekt för demokratins anda.

Där och endast där ska diskussionerna föras och skattefinansierade intresseorganisationer och beslutsfattande organ ska sätta en tydlig gräns mot våldsbejakande individer och ideologier.

Det realistiska alternativet till svenskt kött är en ökad import av livsmedel som hade varit förbjudna att ens producera i Sverige. Detta är ett av de högst konkreta ställningstaganden vi står inför då bönder lägger ner sin verksamhet efter hot och otillbörliga påtryckningar.

 

MP uttrycker stöd

Efter att Medborgerlig Samling uppmärksammat kopplingen mellan den miljöpartiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine, Naturskyddsföreningens ledning och våldsbejakande aktivister gick Le Moine själv ut på Facebook och ansåg att ”det handlar egentligen inte om vilka aktivister som är okej eller inte, det handlar om en grundvärdering; en grundvärdering om alla arters rätt att få existera”, med hänvisning till vår artikel.

Vi uppfattar att detta uttalande från riksdagsledamoten snarare uttrycker ett visst stöd till dem som begår brott mot våra jägare och bönder än respekt för de demokratiska spelreglerna.

 

Konsekvenser uteblir

Vi har flera gånger tidigare redovisat vår syn på att de våldsbejakande djurrättsaktivisterna står för en systemhotande brottslighet. På en individuell nivå är det givetvis fruktansvärt att behöva utsättas för återkommande brottslighet och tvingas lägga ner sitt livsverk.

I ett större perspektiv påverkar det dessutom vår förmåga till en fungerande livsmedelsproduktion inom landets gränser, vilket är mer viktigt än någonsin nu när till och med ransonering diskuteras som en eventuell följd av den pågående pandemin.

Att dessa grupper inte drar sig för några konsekvenser av sitt agerande är förstås förknippat med att det sällan blir några konsekvenser för dem själva.

Läsaren inser säkert vad en sådan smitta skulle kunna få för effekter och att någon, på fullt allvar, skulle vilja skapa en sådan situation är obegriplig.

 

Tyst accepterande

Vi kräver att riksdagspartierna omedelbart agerar för att komma till rätta med dessa frågor och tydliggör för sina riksdagsledamöter att de är där för att verka inom det parlamentariska systemet, inte att utgöra en förlängd arm för dem utanför som vill störta det.

Ett fortsatt tyst accepterande av detta i respektive riksdagsgrupp bör tolkas som en signal till väljarna att man inte ser samröret mellan deras representanter och dessa grupper som problematiskt.

Fram till detta sker kommer vi i Medborgerlig Samling att presentera oss som ett tydligt alternativ till de partier som fortfarande inte vågat ta i frågan inför valet 2022.

 

Edward Nordén

jordbrukspolitisk talesperson, Medborgerlig Samling

Fredrik Sander

vice partiordförande, Medborgerlig Samling

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.