fredag 12 april

Opinion

En absolut majoritet av det samiska folket förlorar sina rättigheter till jakt och fiske på statlig mark om Renmarkskommitténs linje blir verklighet, skriver debattören. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Sverige vill inte ha apartheid”

Utredaren i Renmarkskommittén Eric M Runesson bedriver ingen oberoende utredning. Genom att med breda penseldrag göra Girjasdomen till schablon för nästan halva Sveriges yta görs villkoren i ett särområde till norm. Resultatet: ett Sverige med apartheid.

I dag har alla boende i Sverige rätt och möjlighet att lösa jakt- och fiskekort på statens mark. Oavsett om du är same eller tornedaling eller tillhör någon annan del av vår befolkning så har du denna rätt.
Men den handfull samer (och i flera fall de som inte är samer) som får vara medlemmar i en sameby har personliga, exklusiva rättigheter till egen jakt, eget fiske, rätt att uppföra byggnader, rätt till motoriserad trafik på fjället, fritt virke ur skogen… Rättigheter som inga andra har.

Enorma summor

Utöver detta mottar denna lilla elit enorma summor från vår gemensamma statliga kassa i form av intrångsersättningar, bidrag och stöd. Insynen i samebyarna är i princip noll och samebyns ledning bestämmer vem som får, och vem som inte får vara medlem.
Därutöver har samebyarna stora möjligheter att avlysa enorma områden och därmed hindra annan verksamhet, nästan alltid i samklang med jakttabellen.
Så ser det ut i dag och det är illa nog. Myndigheternas sätt att ta ansvar för denna cirkus lämnar mycket att önska.
Trots det, innan Girjasdomen föll fungerade det hela ändå hjälpligt.

Svensk apartheid

Nu vill Renmarkskommittén, med ordförande Eric M Runesson i spetsen, införa en form av svensk apartheid. De medlemmar som finns i samebyn ska ensamma äga alla rättigheter, alla rättigheter på bekostnad av alla övriga boende i Sverige.
Att renskötselrätt kan överföras eller ärvas av icke-samer är kanske inte så känt, men så är fallet. Självklart sker det på andra samers bekostnad. Samebymedlemmarna avgör helt och hållet vem som är välkommen i gemenskapen och vem som får stå kvar ute i kylan.
Likaså kan personer av samesläkt bli åsidosatta i generationer, det avgörs också av samebyarna.

Historia utraderas

Man behöver som sagt inte vara same för att vara medlem i en sameby, men utredare Runesson vill ändå ge samebyarna alla rättigheter.
Men dessa ska inte ges till det samiska folket, inte till andra minoriteter som levt och verkat i samma område i många hundra år, och inte till någon enda av oss andra som bor i Sverige. Den rättighet som vi haft i hundratals år, den ska tas ifrån oss.
Övrig ortsbefolkning som har levt och verkat i olika områden sedan urminnes tider, förminskas genom att omtalas som finsktalande och/eller nybyggare. Deras sanna historia, kultur och traditioner utraderas i Runessons utredning.

Cementera mål

Utredare Runesson och hans sekretariat bedriver ingen oberoende utredning. Från första början har de fastslagit ett mål som de med alla medel nu försöker cementera genom förhandlingar, hot om domstolsförhandlingar och tråkigt nog också genom en fullständigt förfalskad historiebeskrivning.
Genom att med breda penseldrag göra Girjasdomen till schablon för nästan halva Sveriges yta görs alltså villkoren i ett särområde till norm.

En parodi

Med motiveringen att man inte har tid att gräva djupare i materian så blir det näst intill en parodi, en föreställning med mycket dyra biljetter för alla andra än för den adel som får åtnjuta medlemskap i en sameby.
Utredare Runesson har nu kommit fram till att samebyarna i Jämtland visserligen inte har urminnes hävd, men han vill ändå ge även dessa samebyar motsvarande ensamrätt? Varför det, kan man undra?

Kräver inte ensamrätt

Enligt utredare Runesson ska en historisk värde- och rättighetsöverföring ske från ett helt folk till ett fåtal näringsidkare (varav majoriteten bedriver näringen som hobbyverksamhet) med följande konsekvenser:
• En absolut majoritet av det samiska folket (cirka 93 procent) förlorar sina rättigheter till jakt och fiske på statlig mark och marker som ligger under statens försorg, de rättigheter de har i dag.
• 100 procent av minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset förlorar sina rättigheter till jakt och fiske på samma marker. De har dessa rättigheter i dag.
• 100 procent av övrig befolkning förlorar alla sina rättigheter till jakt och fiske på dessa marker. Vi alla har dessa rättigheter i dag.
Det är väl värt att märka att inga av dessa drabbade grupper har krävt någon form av ensamrätt, det är enbart renägarna i de ekonomiska föreningarna (samebyarna) som kräver ensamrätt! På övriga Sveriges bekostnad.

Fullkomligt vansinne

Slutligen – detta är utredare Runesson förslag. Han kan kalla det vad han vill, så ser det ut.
Att Runesson vill koppla det hela till någon sorts plikt för samebyarna att upplåta jakt och fiske är inte trovärdigt, erfarenheten säger oss hur det blir med den saken.
Folkrätt är i utredare Runesson ögon något som bara ska överföras till en minoritet av en minoritet.
Jag hoppas verkligen att våra styrande politiker har en annan uppfattning om rättvisa och om allas lika värde och inte ställer sig bakom detta fullkomliga vansinne.
Sverige vill inte ha apartheid!

 

”Giron”

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.