Krönika: Spänningen är olidlig

Några korta reflektioner efter dagens besked från regeringen, att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vargarna.
Ännu en gång.

Första tanken är förstås att det kommer bli otroligt spännande att se vad Naturvårdsverket kan tänkas komma fram till.

Naturvårdsverkets nya uppdrag för vargförvaltningen

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande:

”Dels ska Naturvårdsverket analysera om, och i så fall under vilka förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 som angavs i proposition En hållbar rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade om 2013.”

I klartext: Naturvårdsverket ska utreda om det Naturvårdsverket tidigare kommit fram till är korrekt.

 

Så här gick det till:

Riksdagen beslutade om ett referensvärde i intervallet 170–270 vargar.

Naturvårdsverket fick ett uppdrag att se över detta riksdagsbeslutade referensvärde, och kom fram till att referensvärdet skulle vara 300 vargar.

Hand upp, alla som tror att Naturvårdsverket, i utvärderingen av sitt eget agerande och sina egna slutsatser kommer att landa i att det ursprungliga riksdagsbeslutet kan fungera? När samma myndighet själv tidigare deklarerat att detta inte är möjligt, utan att referensvärdet måste ligga högre än intervallet 170–270?

 

Regeringen skriver vidare:

”Det är därför viktigt att utreda om det finns något vetenskapligt stöd baserat på nuvarande kunskap och förhållanden för att referensvärdet för vargstammen ska vara i linje med riksdagsbeslut och också de tillkännagivanden som regeringen nyligen mottagit av riksdagen om att vargstammen ska minskas. Och att dessa åtgärder inte under några omständigheter äventyrar en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk status hos vargstammen.”

 

Kommer vargaktivisterna på Naturvårdsverket att hitta några möjligheter till att minska vargstammen i Sverige?

Eller kommer vargaktivisterna på Naturvårdsverket rentav återkomma med en utredning som visar att vargstammen behöver växa ytterligare?

Oj, vad spännande det kommer att bli!

Eller inte alls, och eftersom ironi ibland kan bli otydlig i skriven text gör jag det enkelt för läsaren:

Regeringen löser den här gången riksdagens tillkännagivande genom att skicka en fråga till Naturvårdsverket – en fråga som man redan i förväg vet hur den kommer att besvaras.

Genialt!

 

Grattis än en gång, alla svenska medborgare som vill minska vargstammens storlek.

Ert öde vilar ännu en gång i Naturvårdsverkets händer.

Grattis.

Verkligen grattis.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.