Krönika: Att banka i en skruv med hammare

Om allt du har är en hammare, ser alla problem ut som en spik.

”Jag antar att det är frestande, om det enda verktyget du har är en hammare, att behandla allt som om det vore en spik.”

Ovanstående citat tillskrivs den amerikanske psykologen Abraham Maslow (just det: han med behovstrappan). Det fungerar som illustration av det som kallas ”Instrumentets lag” eller ”Maslows hammare” och går ut på att vi människor tenderar att använda de verktyg vi har, känner till och kan hantera – även när uppgiften vi ställs inför kräver andra verktyg eller angreppssätt.

I psykologiska termer handlar det om en så kallad kognitiv bias. Ett psykologiskt mönster som bygger på att orsaken till händelser och andra observationer tolkas utifrån individens förutfattade verklighet – och leder till att denna individs subjektiva bild av omvärlden avviker från verkligheten.

En rad studier har visat att ”Instrumentets lag” är tillämpbar på ett flertal områden. Exempelvis har det visat sig att när läkare ska diagnosticera patienter med psykisk sjukdom, landar dessa i alltför hög grad i att det rör sig om sjukdomar för vilka det finns bra läkemedel för behandling.

I datorernas värld är fenomenet känt som ”Den gyllene hammaren”, vilket innebär att man använder det system och programmeringsspråk man är bekant med – oavsett vilket problem man ställs inför.

Det finns till och med de som ser ett samband mellan storleken på ett lands försvarsmakt och sannolikheten att detta land ska lösa internationella konflikter med militära ingripanden.

Som sagt: Om allt du har är en hammare, ser alla problem ut som en spik.

Ytterligare ett ämnesområde kan nu fogas till ovanstående lista av exempel: den svenska älgförvaltningen.

Det förefaller nämligen som om ökad älgavskjutning är det enda tillgängliga verktyget för att minska betesskador i skogen. Trots att ett flertal vetenskapliga studier pekar på att detta samband inte är särskilt starkt. Det är i stället tillgången på foder i skogen som är avgörande för betesskadornas omfattning.

Med andra ord: storskogsbrukets förutfattade verklighetsuppfattning är en – verkligheten en annan.

Det förefaller nämligen som om ökad älgavskjutning är det enda tillgängliga verktyget för att minska betesskador i skogen. Trots att ett flertal vetenskapliga studier pekar på att detta samband inte är särskilt starkt.

När Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen på onsdagen presenterade sitt regeringsuppdrag Skog och klövvilt, blev det ännu en gång uppenbart att analysen kring betesskador i skogen fortfarande lider av denna kognitiva bias. ”Lösningen” är fortfarande densamma, lika enkelspårig som tidigare: skjut fler djur.

När problemet inte är en spik, utan en skruv, är sannolikt skruvmejseln det bästa verktyget att nyttja.

Ändå är det med en hammare man fortsätter att försöka banka in skruven.

När Abraham Maslow föddes i New York 1908 hade hans föräldrar nyligen flytt från Ryssland, där en annan av 1900-talets mest tongivande figurer snart skulle komma att göra sitt namn känt: Josef Stalin.

Dennes bristande respekt för människoliv är väldokumenterat, och ett känt Stalincitat lyder:

”Döden löser alla problem – ingen människa, inget problem.”

Utan några andra jämförelser med företrädare för svenskt skogsbruk, tycks dagens måtto vara ett liknande:

”Ingen älg, inget problem”.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.