lördag 20 april

Opinion

Debatt: ”Regeringen sviker jägare och sportskyttar”

Följer inte regeringens representant regeringens instruktioner i förhandlingarna om EU:s vapendirektiv, eller har han fått direktiv som inte stämmer med riksdagens linje i frågan? Att läsa protokollen från de möten som genomförts gör mig mycket illa till mods.

I höstas föreslog EU-kommissionen ändringar i vapendirektivet. Syftet – att förhindra att terrorister ska kunna få tag i vapen – är viktigt i en tid med återkommande terrorattacker på europeisk mark.
Tyvärr var förslaget slarvigt, hastigt framtaget och skulle i sitt ursprungsutförande få stora konsekvenser för svenska jägare och sportskyttar, särskilt för dem som äger halvautomatiska vapen. 
Tack vare riksdagens justitieutskott har den svenska regeringen kunnat föra en linje gentemot EU. Kärnan i den svenska linjen handlar om att våra nuvarande regler för vapeninnehav fungerar bra och ska värnas i fortsatta förhandlingar om hur vapendirektivet ska ändras. 
Inrikesminister Anders Ygeman (S) har dyrt och heligt lovat att stå upp för de svenska jägarna och sportskyttarna.

Följer inte instruktioner 
Frågan om EU-kommissionens föreslagna ändringar i vapendirektivet har nu nått in i EU:s vindlande byråkrati. För närvarande diskuteras ändringarna i Europeiska rådet. 
Den svenska regeringens representant i förhandlingarna har att förhålla sig till den svenska linjen, alltså den som regeringen förankrat med riksdagens stöd. 
Med tanke på detta blir jag mycket illa till mods, när jag läser protokollen från de möten som genomförts. 
Det visar sig att regeringens representant inte vänt sig mot flera av de förslag som har diskuterats och som skulle resultera i sämre villkor för svenska jägare. Utöver det har regeringens representant föreslagit olika förändringar i strid mot riksdagens beslut. 
Uppenbarligen följer regeringens representant inte regeringens instruktioner. Alternativt har regeringen, utan att informera riksdagen, gett representanten andra instruktioner. Det är mycket allvarligt.

Svarslös minister 
Härom dagen debatterades vapendirektivet i riksdagen då jag ställde inrikesminister Anders Ygeman (S) mot väggen i frågan. 
Han påstod då att protokollen var missvisande. Men ett protokoll är ett protokoll och jag kan bara utgå ifrån att offentliga handlingar från EU faktiskt stämmer, vilket lämnar ett mycket litet tolkningsutrymme. 
Anders Ygeman stod också svarslös inför min fråga om han ska se till att regeringens representant framgent ska förhålla sig till den svenska linjen. 
Därför måste jag ännu en gång ställa den centrala frågan: driver regeringen en annan vapenlinje än vad man har mandat till eller har regeringens representant gjort fel?
Och hur ska jägare och sportskyttar runt om i Sverige kunna lita på att regeringen faktiskt värnar deras intressen?
Sten Bergheden (M)
Landsbygdspolitisk talesperson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.