lördag 20 april

Opinion

Debatt: ”Orimligt att riksdagsbeslut prövas i domstol”

"Det märkliga är att en förening med 180 medlemmar vilka inte berörs av vargfrågan annat än via tv kan köra över riksdagen i frågan", skriver  Björn Isaksson i det här debattinlägget. Foto: Melker Dahlstrand.

Man brukar säga att om man kör över någon tillräckligt många gånger så kommer den överkörde att på något sätt se till att det upphör. Nu är det politikerna i riksdagen som ligger illa till.

För närvarande är det riksdagen som får finna sig i att vara överkörd. Politikernas beslut om överklagandeordningen vid vargjakt har som bekant ifrågasatts inte bara av miljörörelsen utan även av självaste miljöministern.
Naturvårdsverket finansierar som känt är ett projekt, Claws and laws, som ska belysa vad som gäller.
De utvalda forskarna har för säkerhets skull redan på förhand i debatten sagt att de anser att ordningen är felaktig.
Vidare finansierar verket Naturskyddsföreningens och Nordulvs överprövningskarusell.

Ett parallellfall
Det här är nu inte det enda området där politikerna tröttnat på att det inte går att fullfölja beslut. Ett parallellfall är offentlig upphandling som överklagas systematiskt i vissa branscher, med syftet att hindra att upphandlingar kan fullföljas.
Där tar processerna minst lika lång tid och de upphandlande myndigheterna påtvingas stora kostnader och nödinköp som ibland kan betraktas som otillåtna.
I det fallet har politikerna också tröttnat och tillsatt en utredning för att undersöka hur överprövningar ska kunna hanteras. Där kommer det också att bli en förändrad rättsordning.

Demokratin urholkas
Vad jag vill ha sagt med detta är att vi har en hög frihetsgrad att få saker och ting prövade i domstol. Det är en rättighet vi borde vårda och inte missbruka.
Miljörörelsen har definitivt gått över gränsen, vilket de folkvalda i riksdagen uppenbarligen också anser.
Det vore värdefullt om myndighetsbeslut fortsatt kan prövas i domstol, men då krävs det att överprövningsinstrumentet inte missbrukas. Gör vi det så kommer rättsordningen att ändras. Något som vore olyckligt och ett steg bort från demokratin.

Minoritetens diktatur
Det märkliga är att en förening med 180 medlemmar vilka inte berörs av vargfrågan annat än via tv kan köra över riksdagen i frågan. En sådan ordning kan inte beskrivas på annat sätt än absurd.
Att Högsta förvaltningsdomstolen ens beviljar prövningstillstånd är för mig en gåta, men vi har uppenbarligen så krånglig lagstiftning att de tjänstemän och jurister som är satta att följa reglerna har svårt att tolka dem.
Som jag har förstått saken, är det inte vargjaktbeslutet som fattas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna som ska prövas. Det som ska prövas är huruvida riksdagens beslut om överprövningsordningen är laglig.
De som ska pröva detta är de som ska döma enligt de lagar som riksdagen beslutat om.
Hur tycker ni att det låter? Är det ens rimligt att riksdagens beslut prövas i domstol? Prövar inte väljarna riksdagens beslut vart fjärde år? Eller gäller inte valresultatet?

Från vem utgår makten?

Så vitt jag vet utgår makten från folket, vars främsta företrädare är riksdagen. Rätta mig om jag har fel!
Eller har vi fått någon nyordning som säger att makten utgår från EU-kommissionen, vars främsta företrädare är förvaltningsdomstolarna? Har jag missat någon ny grundlag?
Skulle det vara så är det verkligen dags att politikerna slår näven i bordet mot Bryssel.
Den här utvecklingen, som i sin förlängning innebär domstolsprövning av riksdagsbeslut, är inget annat än ett hot mot våra demokratiska principer.
Vi måste se till att riksdagen behåller sin makt. Om EU ska ta över, bör vi börja förbereda ett utträde.
Vi skulle troligtvis inte bli ensamma, i många länder kokar det av irritation över kommissionens klåfingrighet.
Björn Isaksson
Bottnaryd

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.