söndag 16 juni

Opinion

Avlysningar och förbud som berör jakt-, fiske-, bygg- och all nyttjanderätt får än större konsekvenser om ord som avsevärt ändras till ringa påverkan på renskötseln, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Med örat mot marken hör man mullret i fjälljaktfrågan”

Den pågående renmarksutredningen föreslår att gränsen för störning av renskötseln ska ändras från avsevärd olägenhet, till att renskötseln ska tåla ringa påverkan. Enligt Centerpartiet är det en blygsam ändring i lagen. Sanningen är att det är en ändring som får stora konsekvenser.

Linda Modig skriver i sitt inlägg Krister Pouno behöver sopa framför sitt eget partis dörr i fjälljaktfrågan:

”För att vara en politiker som gjort karriär utanför den kommunala kompetensen, visar Pounu hur pinsamt dåligt påläst han är.”

”Krister Pounu kan gärna sopa rent framför egen dörr.”

”Sanningen är den att hans eget parti sitter på det fulla politiska ansvaret för kommitténs direktiv som dess arbete”.

Utanför den kommunala kompetensen, skriver Modig. Det som händer med fjälljaktfrågan påverkar i hög grad kommunerna i Norrland. I min kommun Kiruna leder Renmarkskommitténs förslag till avsevärda förändringar, och försämringar från ett redan ansträngt läge.

Den pågående utredningen föreslår exempelvis ändringar i rennäringslagen. Nu går gränsen för störning av renskötseln vid avsevärd olägenhet. Det föreslås ändras till att tåla ringa påverkan. Enligt Centerpartiet är det en blygsam ändring i lagen.

Allt överklagas

Nybyggnation av järnvägsstation, ja all byggnation i Kiruna stad i alla väderstreck överklagas. Det anses störa renarnas vandringsleder avsevärt.

I byarna Kurravaara, Jukkasjärvi, Kauppinen, Svappavaara och även i Karesuandoområdet överklagas nästan all byggnation på såväl kommunal som privat mark.

Kommuninvånare i fjällkommunerna lever med ständiga avlysningar.

Överklagningar kring byggrätt och avlysningar gällande jakt-, fiske- och nyttjanderätt på statens, kommunens och privata marker är vardagsmat.

Förbjuder byggnation

Renarna har vandringsleder genom och bredvid privata och kommunala marker. Ett exempel där en kilometer i radie visar 8 bebyggda tomter med 25 kvadratmeter stora byggnader utan VA, resulterar i en för trång passage för renskötseln.

Länsstyrelsen styrkte att det var en avsevärd olägenhet för renskötseln och förbjuder all byggnation i området. Tusentalet hektar privatägd mark tappar värde, utan ersättning. Ärendet är inte unikt.

Extrem markbrist

Copperstones koppar, Talgas grafit och LKAB:s nyfunna jordartsmetaller finns här och innebär en avsevärd störning enligt samebyarna.

Kiruna, nästan världens största kommun, äger 2 promille av kommunens mark och har extrem markbrist.

Avlysningar och förbud som berör jakt-, fiske-, bygg- och all nyttjanderätt får än större konsekvenser om ord som avsevärt ändras till ringa påverkan på renskötseln.

Bilaga 3 i Renmarkskommitténs betänkande tas vidare i utredningen som inriktning.

Inriktningen är att arbeta utifrån att olika samebyars företagarföreningar, liknande privatägda Arla, ska äga nyttjanderätten. En inriktning som S- och C-ledamöter ställer sig bakom.

Ingen ersättning

Om du som stockholmare skulle äga en hel ö på hundratalet hektar i skärgården så skulle enligt dagens lagstiftning hundratalet renar få beta vid husknuten. Detta utan att du ersätts, eller får bygga din attefallare, utan vatten och avlopp.

I framtiden föreslås du skicka din överklagan till företagen som äger renarna och nyttjanderätten till din mark.

Mullret hörs

Sanningen är att Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Ansvaret ligger därmed inte på Kristdemokraterna. Som en politiker med örat mot marken, så hör man mullret.

Hashtaggen #vifinnsocksåhär är därför viktig.

I Finland är konflikten som bortblåst, trots samma historia och urfolk. Varför?

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.