lördag 25 maj

Opinion

Många människor är nu rädda för konsekvenserna av en lagändring gällande jakten och fisket på våra gemensamt ägda marker i fjällen, skriver debattören.

Många människor är nu rädda för konsekvenserna av en lagändring gällande jakten och fisket på våra gemensamt ägda marker i fjällen, skriver debattören. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Staten utesluter människor från deras ursprungsrätt”

Hashtaggen #vifinnsocksåhär uttrycker folks rädsla för de konsekvenser en lagändring kan innebära angående renskötarnas rätt att upplåta jakt och fiske i fjällvärlden.

Många människor är oroliga över att samebyarnas ekonomiska föreningar och deras intressen ensam ska förvalta statens mark som i Girjas. Att en ekonomisk förening ska förvalta rättigheter enligt medlemmarnas intressen och perspektiv på rättvisa, i stället för en statlig förvaltning på vår gemensamt ägda mark.

En oro

Många har redan erfarenhet av den förfördelning som redan existerar. 
Renmarksutredningen utrycker sig som att Girjasdomen ska vara en ledstjärna i deras arbete. Många ser en oro i att samebyarna ska förvalta nyttjanderätten på statens mark.

Girjas med flera samebyar avlyser i dag oproportionerligt stora markytor för renskötsel, älgjakt med mera.

Man anser ofta att exploatering genom byggrätt på statlig och privat mark ger konsekvenser för renskötseln. Ofta sker detta godtyckligt, med förödande konsekvenser.

Inga kompromisser

Samebyarnas riksförbund har uttryckt att ”tiden för kompromisser är förbi” i SVT. Samelistan i Kiruna, där två tidigare ordföranden i samebyarnas riksförbund sitter, är tydliga med att rennäringen inte ska kompromissa med andra intressen, enlig SVT:s valkompass.

Utan insyn

Staten och även Renmarksutredningen verkar tro att de tillgodoser urfolkens rättigheter.
Sanningen är att staten nu utesluter människor från sin urfolksrätt. Människor som kan bevisa sin ursprungsrätt och tidigare renskötselrätt från generation till generation.

Rättigheter som staten tvångsinlöst lokala renägare från, fram till 1928. Efter 1928 fram till i dag har samebyföreningar inlöst renskötare enligt deras urvalskriterier.

Ett system utan insyn, där resurser i antal renar speglar olika medlemmars mandat.

Befogad hashtagg

Jag menar att hashtaggen #vifinnsocksåhär är synnerligen befogad gentemot Renmarksutredningen, i motsats till Linda Modig som representerar Centerpartiet i dessa frågor.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.