lördag 24 februari

Opinion

Trots det uppenbara behovet av skyddsjakt efter vargattackerna på Molstaberg vägrade länsstyrelsen att tillmötesgå djurägarnas ansökan. Ett tydligt tecken på okunskap och politisk ovilja, anser skribenten. Foto: Privat

Debatt: ”Lokalt beslutande om vargen grundläggande”

Få vilda djur väcker så starka käslor som vargen, vilket gör en konsekvent politisk hållning nödvändig. Antalet vargar behöver stå i paritet mellan en gynnsam bevarandestatus och de negativa socioekonomiska effekter och den upplevda otryggheten där varg förekommer.

Sverigedemokraterna ser med stor oro på hur förvaltningen av varg fungerar. Med regeringens goda minne bortser ansvariga myndigheter och länsstyrelser från det riksdagsbeslut som tydliggör att vargens bestånd ska bestå av 170–270 individer. Idag är vargens population uppe i cirka 305 stycken. Mörkertalet kan dock anses vara stort.

Ständigt uppkommer nya fall där varg angripit tamdjur, vilket medför stort lidande för de drabbade djuren samt ekonomiska förluster för den enskilda näringsidkaren. Främst är det fårnäringen som drabbas.

 

Politisk ovilja

Molstaberg, en gård utanför Södertälje som ägnat sig åt fårskötsel har nyligen aviserat att man helt upphör med sin verksamhet, detta efter två vargattacker på kort tid som resulterat i över 50 dödade får.

Trots det uppenbara behovet av skyddsjakt vägrade länsstyrelsen att tillmötesgå djurägarna, ett tydligt tecken på okunskap och politisk ovilja.

Vår uppfattning av att vargstammen i vissa områden behöver förvaltas mer aktivt.

För att jakt och viltförvaltning ska ges de bästa av förutsättningar anser vi att myndighetsansvaret bör överföras från Naturvårdsverket till en nyinrättad och renodlad jaktmyndighet. På så vis kan man öka förutsättningarna att väl övervägda och kunskapsbaserade beslut fattas med landsbygdsmedvetenhet och lokal förankring.

 

Jakt ställs in

Ett hinder för en effektiv förvaltning är ideella organisationers möjlighet att överklaga myndighetsbeslut gällande jakt. Det har i flera fall inneburit långdragna domstolsprocesser där beslut överskridit den tillåtna jakttiden, varpå jakten tvingats att helt ställas in.

För oss i Sverigedemokraterna är lokal beslutanderätt och förankring något grundläggande. Vi motsätter oss alla försök från aktivistiska miljöorganisationer och maktfullkomliga eurokrater i Bryssel att diktera villkoren för svensk jakt och viltförvaltning.

 

Mattias Åberg (SD)

Riksdagskandidat Värmland

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.