torsdag 20 juni

Opinion

I världen finns 200.000 vargar så ingen behöver vara orolig för att arten går drontens öde till mötes, skriver debattörerna. Vargar fotograferade i Lycksele Djurpark. Foto: Lars Nilsson

Debatt: ”Regeringen nämner inte ordet varg”

Nästan bara extremerna hörs i vargfrågan – de som vill värna alla vargars rätt att vara många, leva och ströva fritt, och de som vill bli av med vargen en gång för alla. Men det går att förena hållbar natur med hållbara villkor för människor, bara regeringen genomför det beslut riksdagen fattat.

I december för snart fem år sedan fattade riksdagen beslut om Sveriges rovdjurspolitik. Till skillnad från tidigare beslut tog riksdagen inte bara hänsyn till rovdjuren, utan även till de människor som lever nära vargen. Det var ett viktigt och bra beslut.

Liberalerna står bakom att vargen ska uppnå och behålla gynnsam bevarandestatus. Det bevarar vargen, samtidigt som vi värnar en levande landsbygd. Gynnsam bevarandestatus angavs i riksdagsbeslutet till 170–270 individer.

 

400 vargar

Lina Nordquist (L)

Experter skattade alltså att vi behöver 170–270 vargar i Sverige. Andra experter har senare föreslagit 300. Men just nu finns sannolikt 400 vargar i svenska skogar.

Sverige har i modern tid aldrig haft så stora rovdjursstammar som idag. Vargarna blir dessutom fler där de redan är som flest.

I Mellansverige och mot norska gränsen är den svenska vargstammen bland Europas tätaste. Människor förlorar sina hundar här. Bönder vågar inte ha kvar sin tamboskap. Får dödas, eller blir inte dräktiga efter att de skrämts i hagarna.

Vi liberaler vill att fler ska kunna bli jägare, vårda naturen och säkra starka viltstammar. ”Tillgång till jaktmarker är viktigt”, står det i vårt partiprogram – det förutsätter att man vågar sig ut med sin hund i skogen.

 

Ordet varg nämns inte

Ulrica Westerlund (L)

Regeringen har en skyldighet att se till att Naturvårdsverket och Sveriges länsstyrelser följer riksdagsbeslutet.

Naturvårdsverkets arbete styrs av regeringen, men i de regleringsbrev som regeringen utfärdat under åren 2015–2017 nämns inte ordet varg, inte en enda gång.

Ju längre från vargen man lever, desto mer tycker man om den. Även för en storstadsbo borde det dock te sig märkligt att regeringen överprövar riksdagens beslut, och i praktiken försämrar möjligheten för mjölkbönder och fårfarmare att förse vårt lands äldreboenden, skolor och Ica-butiker med mat. Sveriges livsmedelsstrategi är tydlig med att livsmedelsproduktionen ska öka. Det går inte, om människor inte vågar bo kvar på landsbygden.

 

Vad gör regeringen?

Vi vill att våra barnbarn ska växa upp i ett land där det finns vilda djur i skogarna, men de måste också själva våga röra sig i de skogarna.

I världen vandrar sammanlagt 200.000 vargar, så ingen behöver oroa sig för att vargen kommer att gå drontens öde till mötes.

Vi frågar oss varför regeringen inte ser till att riksdagens beslut följs? Detta är helt oacceptabelt.

Riksdagens beslut gäller! Regeringen har endast en uppgift i detta, och det är att säkra att myndigheter följer riksdagens beslut.

Människor ska kunna bo och arbeta i hela Sverige, tryggt kunna ha husdjur, hålla tamboskap, arbeta med skogsbruk och se sina barn leka. Så enkelt är det.

 

Lina Nordquist (L)

riksdagskandidat Uppsala

Ulrica Westerlund (L)

riksdagskandidat Västerbotten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.