torsdag 1 juni

Opinion

Debatt: ”Inte förvånande att SD låter sig provoceras”

Ulf Berg (M) och Johan Hultberg (M). Foto: Riksdagen

Det är inte förvånande att Sverigedemokraterna låter sig provoceras av Moderaternas förslag på jaktområdet. Det skriver Ulf Berg och Johan Hultberg (båda M) i en replik på SD:s tidigare debattartikel.

Publicerad 12 augusti 2014 - 16:11

Att Sverigedemokraterna låter sig provoceras av att Nya Moderaterna presenterar en rad viktiga förslag för att underlätta för landets jägare är knappast förvånande. I sin valanalys har man uppenbarligen identifierat jägare på landsbygden som en viktig grupp för partiet. Trots det nämner Sverigedemokraterna inte ett enda eget förslag i sin text.

Flera viktiga områden
Nya Moderaterna har pekat ut ett antal viktiga områden där vi anser att jaktpolitiken kan förbättras för att skapa bättre förutsättningar för våra jägare att bedriva en långsiktig och hållbar viltvård;

• En ny förvaltning. Först och främst menar vi att beslut ska fattas lokalt nära de människor som berörs. Det innebär också att beslut ska fattas i Sverige och inte i Bryssel samt att vi vill se en översyn av EU:s art- och habitatsdirektiv.
För att få ett bättre och mer samlat grepp och jakt- och viltpolitiken vill vi att den ska vara samlad under ett och samma departement.

• Ett högre jakttryck på vildsvin. Vildsvinens förökningstakt innebär stora möjligheter att öka avskjutningen. Vi vill därför att viltförvaltningsdelegationerna ska få större möjlighet att reglera utfodringen.
Detta tillsammans med att öka möjligheterna till kameraövervakning och enklare regler för att jägare som vill sälja kött vidare innebär att vi kan minska vildsvinens skadeverkningar samtidigt som allmänhetens tillgång till viltkött kan förbättras.

• En vapenlagstiftning som motsvarar jaktens behov. För att underlätta för jägarna är det viktigt att vi har en vapenlagstiftning som motsvarar jaktens behov. Handläggningstiderna måste bli kortare.
Därför vill vi att handläggningen flyttas från polisen till en ny viltmyndighet och att handläggningstiden ska vara max en månad.
I de fall då en jägare köper ett nytt vapen i samma kaliber bör vapenhandlare kunna auktoriseras för att ha befogenhet att utfärda licens på det nya vapnet.
En alltmer omväxlande jakt ställer högre krav på en mer mångsidig vapengarderob. Vi är därför beredda att se över hur dagens begränsningar skulle kunna förändras och utökas.

Tydliga besked
Nya Moderaterna går till val med tydliga besked till Sveriges jägare. Vi tar inte bara sikte på valseger, vi tar också sikte på en modern jaktpolitik med konkreta förslag.
Mot det står oppositionspartiernas uteblivna besked till Sveriges jägare. Det enda vi vet säkert är att oppositionspartiernas jaktpolitik skulle skadeskjutas av MP långt innan den landat på riksdagens bord.

Ulf Berg (M)
Talesperson i landsbygdsfrågor
Johan Hultberg (M)
Talesperson i miljöfrågor

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren. Bifoga gärna en porträttbild också.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.