Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson. Foto: Lars-Henrik Andersson, Martin Källberg

Debatt: ”Inga tveksamheter om makten i Jägareförbundet”

Att det förekommer en diskussion kring jakttiden för rådjur är bra och nyttigt för Svenska Jägareförbundet. Att denna debatt förs i förbundets kanaler är ett viktigt inslag i medlemsdemokratin och den öppenhet som ska prägla förbundet. Men när en del debattörer ifrågasätter demokratin i förbundet blir debatten fylld av djupt allvar, skriver Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Låt mig slå fast några saker.

• I Svenska Jägareförbundets stadgar framgår det tydligt att det är förbundsstyrelsens roll att fatta beslut i frågor mellan årsstämmorna.

• Stadgarna innehåller inga skrivningar om direktdemokrati genom omröstningar.

• Remisser till länsföreningarna används för att förbundsstyrelsen ska få bra beslutsunderlag – inte för att avgöra frågor.

• Det finns ett missnöje runt förbundsstyrelsens beslut kring jakttider för rådjur.

Få processer i Svenska Jägareförbundet har varit så öppna och transparanta som processen om jakttiderna. Det är glädjande att vi trots olikheterna i landet är överens om nästan allting.

Jakttiderna på rådjur var en av de få punkter där det fanns betydande åsiktsskillnader. Den grundläggande principen kring jakttiderna har hela tiden varit att biologiska fakta, hållbar förvaltning och hög jaktetik ska genomsyra våra beslut.

”Ta tillbaka makten i Jägareförbundet”

Förtroende för våra medlemmar

Det fanns ett antal orsaker till att förbundsstyrelsen kom fram till att den ville prova vårbockjakt i hela landet. Den viktigaste orsaken var att den tror på – och har förtroende för – våra medlemmar.

En organisation som inte tror på sina medlemmar kommer aldrig lyckas att nå några resultat eller sina visioner.

Därför vill styrelsen prova jaktformen till nästa jakttidsprocess (om sex år).

Men förbundsstyrelsen har ingen prestige kring ställningstagandet. Skulle fakta visa att det inte fungerar så ska vi inte ha vårbockjakt.

 

Inga tveksamheter om makten

Jag gillar att Pierre Svensson (i debattartikeln ”Ta tillbaka makten i Jägareförbundet”, reds. anm.) är tydlig med jägarna ska arbeta inom förbundet och påverka besluten och förbundets framtid. Precis så ska en medlemsförening fungera. Men samtidigt reagerar jag starkt när han hävdar att tjänstemännen bestämmer i förbundet.

Jakttider på rådjur delar Svenska Jägareförbundet

I Svenska Jägareförbundet används personalen för att bereda frågor och ta fram beslutsunderlag. Men beslut i strategiska frågor fattas av årsstämmor och däremellan av förbundsstyrelsen. Är vi förtroendevalda inte nöjda med underlagen får personalen ta fram nya och bättre underlag.

Denna fråga är oerhört viktig och det ska inte finnas några tveksamheter kring vem som äger makten i förbundet. Sedan ska tjänstemannaorganisationen genomföra våra beslut.

 

Stämmobeslut 2018

Pierre Svensson tycker inte att förbundet ska arbeta för att öka medlemsantalet. 2018 tog Svenska Jägareförbundets årsstämma beslut om bland annat att vi ska öka medlemsantalet så att vi bygger en stark organisation som påverkar de jaktliga frågorna för medlemmarnas bästa.

Att inte följa vad årsstämman beslutat vore att bryta mot medlemsdemokratin.

 

Torbjörn Larsson

Ordförande Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget