söndag 14 april

Opinion

Debatt: ”Inga fördelar med varg i svenska faunan”

Vargen är inte utrotningshotad. Den är ett hot mot landsbygden genom att den dödar tamboskap och hundar, anser debattören i det här inlägget. Foto: Olle Olsson

Jag har länge frågat mig vad det är som är bra med varg i skogen. Vargen är inte utrotningshotad. Den är ett hot mot landsbygden genom att den dödar tamboskap och hundar.

Efter att ha varit fritt från varg i bortåt 200 år dök en liten grupp vargar upp i de mellersta delarna av Sverige för 30–40 år sedan. Man kunde snabbt notera ett intresse från myndigheters sida av att etablera en vargstam även i vårt land.
Ett antal vargspårare anställdes och stora summor pengar anslogs genom åren för att säkerställa framtida föryngringar. Spekulationer om att de första vargparen var inplanterade tog fart.
Idag finns ca 500 vargar i landet. Berörda myndigheter har angett att vargstammen ska ges en livskraftig bevarandestatus utan att ange något sakskäl till detta.
Det är viktigt att påpeka att det inte rör sig om ett utrotningshotat djur som behöver skydd av det skälet.

Älgen försvinner
Skogsbolag och större skogsägare vill gärna se en livskraftig vargstam, för att därmed reducera älgstammen med avsikt att minimera betesskador, alltså rent ekonomiska skäl.
De största motståndarna till en vargstam i Sverige finns, förutom inom renskötselområdet, på de delar av landsbygden där vargförekomsten är som störst.
Tillgången på älg där är idag endast 15 procent av vad den var för 30 år sedan, vilket talar sitt tydliga språk. Tamboskap och hundar rivs med jämna mellanrum.

Vad kommer nu att ske?
Att släppa ökningen av varg fri genom förbud mot vargjakt skulle leda till att skogen gradvis rensas från vargens naturliga bytesdjur, varvid vargstammen kommer att breda ut sig även till bebyggda områden i sin jakt på mat. Jaktintresserade torde bli utelämnade till jakt på vilt som inte har vargen som sin naturliga fiende, till exempel fågel, och då utan hund).
Att stoppa vargens framfart med utrotning som mål skulle leda till att vargstammen försvinner och vi kommer då tillbaks till den situation vi hade för 30–40 år sedan.
Vargens bytesdjur kommer att öka i antal. Betesskador kommer troligtvis att öka såvida man inte kan finna nya metoder att skydda tallplantorna. Jakten skulle gradvis kunna återupptas i samma omfattning som före inträdet av varg i faunan.

En värmande päls
Idag diskuteras ett mellanting, en viss avskjutning av varg med behållande av en livskraftig stam.
För de som har vargen inpå knuten innebär detta att möjligheterna till jakten som sedan urminnes tider betytt så mycket minskar i samma takt som vargstammen ökar. För de som inte berörs av vargnärvaron torde det inte spela någon roll om det finns varg i den svenska faunan eller inte.
Utan att ha fått svar på frågan om vad som är bra med varg, blir min egen slutsats:
Liksom Anders Zorn under kalla vintrar gärna klädde sig en varm vargskinnspäls, kan jag mycket väl tänka mig att göra detsamma, så att det åtminstone blev någon nytta med eländet.
Per Roine Johansson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.