söndag 21 april

Opinion

Debatt: ”Har regeringen ljugit om halvautomaterna?”

Regeringspartierna försöker nu i det tysta att avväpna delar av jägarkåren och smyga sig till den nya lagstiftningen trots ett kompakt motstånd i riksdagen, folkets främsta företrädare.

Enligt läckta dokument från EU föreslår ministerrådet att vapendirektivet förändras. Dokumentet avslöjar också att Sverige i praktiken är för ett EU-förbud och vill införa tidsbegränsade vapenlicenser, vilket ger vid handen att man endera frångått tidigare hållning i frågan eller att EU-byråkraterna fått igenom en helt annan uppfattning. Märkligt.
Att Sverige skulle ha samma linje som Finland, vilket inrikesminister Anders Ygeman (S) tidigare hävdat, rimmar dåligt med dokumentet från EU-byråkraterna. I det är den svenska hållningen förvisso att ett undantag från halvautomatförbud ska införas, men samtidigt föreslås undantaget gälla endast vapen som överstiger fem skott eller är konstruerade mer för strid än jakt. 

Lösa magasin vanligt
Halvautomater har i stort sett alltid löstagbara magasin med möjlighet för magasin som rymmer fler än fem patroner, vilket därmed skulle betyda ett totalförbud enligt den svenska linjen.
Även att vapen och ammunition ska förvaras separat och åtskilda av varandra i vapenskåp, är enligt dokumentet en del i den svenska linjen, när man stöder hårdare förvaringskrav.
Terrordåden i Paris och Bryssel har föranlett att europeiska politiker föreslår lösningar för att förhindra terrorism. Tyvärr riktar sig inte dessa förslag mot terrorister, utan istället mot laglydiga medborgare och jägare som man nu försöker avväpna. 

Diskriminerar jägare
För en engagerad jägare utan anmärkningar, är det på gränsen till diskriminerande att man från svenskt håll vill försvåra innehavandet av vapen för olika typer av jakt. 
Som vapeninnehavare har man redan kvalat in genom tidigare beviljad vapenlicens och som blivande licenssökare har man genomgått jägarexamen. 
Öppna gränser är en lätt väg in för illegala vapen. Det vore en betydligt mer effektiv åtgärd att införa permanenta gränskontroller, än att försvåra för många jägare att utföra viltvård och utöva sin rätt att jaga. 
Sverigedemokraternas hållning är att den svenska linjen måste utmynna i att man underlättar legalt vapenägande och försvårar det illegala.

Runar Filper (SD) jakt- och viltpolitisk talesman
Kent Ekeroth (SD) ledamot Justitieutskottet
Adam Marttinen (SD) ledamot Justitieutskottet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.