onsdag 24 april

Opinion

För de som bor i de norra delarna av Sverige och som har jakt och fiske som en viktig del av livet är frågan fortsatt högaktuell, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Går det att lita på våra folkvalda?”

Fem månader har förflutit sedan riksdagsvalet 2022. Ett val som många småviltsjägare betraktade som ett ödesval för den framtida möjligheten till jakt på statens mark på renbetesfjäll.

I dag är det staten, via länsstyrelsen, som ansvarar för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Den utredning som går under namnet Renmarkskommittén har som direktiv att utreda om andra samebyar än Girjas ska erhålla samma rättigheter att upplåta jakt och fiske inom sina områden.
Om utredningen kommer fram till detta är vi många som ser stora risker till inskränkningar i möjligheten till jakt och fiske på statens mark.
Utöver det är oron också stor för att prisbilden markant kommer att förändras, det vill säga höjas. Småviltsjakten på statens mark som sedan 1994 varit tillgänglig för samtliga i Sverige, men även för utländska jägare, kan därmed i framtiden bli tillgänglig endast för de med tjocka plånböcker alternativt goda kontakter.

Besked före valet

Inför valet kom många lugnande besked från partierna till höger. Vid en valvinst skulle de se till att jakten även fortsättningsvis skulle vara tillgänglig för alla och att upplåtelsen även fortsättningsvis ska ske genom staten, via respektive länsstyrelse.
Många småviltsjägare, även vi, hade kontakter med sina riksdagspolitiker. Det ledde till bra kontakter både via e-post och samtal. Med stor sannolikhet kan vi säga att många bestämde hur man skulle lägga sina röster i valet utifrån dessa kontakter.

Sämre återkoppling efter valet

Efter valet gick den nye landsbygdsministern snabbt ut och sa att jägarna inte skulle vara oroliga för de frågor som var aktuella. Något konkret har dock ännu inte kommit ur detta. Återkopplingen från politiker har kraftigt försämrats efter valet.
Frågan verkar inte längre vara lika viktig, om man gör en bedömning utifrån den mediala uppmärksamheten. För oss som bor i de norra delarna av Sverige och som har jakt och fiske som en viktig del av våra liv är frågan dock fortsatt högaktuell. För många säkert avgörande för valet av bostadsort att flytta till – eller att stanna kvar i.

Ge utredningen mer tid

Vi uppmanar våra politiker att hantera frågan med respekt för alla svenska medborgare.
Ge utredningen den tid som krävs för att analysera hur alla intressen i de svenska fjällen kommer att påverkas vid olika beslut. Ändra direktiven så att hänsyn tas till alla och ta bort det delbetänkande avseende jakt och fiske som är planerat till hösten 2023.
Fastställ att hela utredningen ska presenteras vid ett och samma tillfälle, för närvarande 2025, men ge den mer tid.
Vi uppmanar även våra folkvalda att fortsatt ha en bra kontakt med sina väljare då det ju faktiskt är oss ni ska representera.

 

Oroliga småviltjägare i Jämtland

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.