torsdag 30 mars

Opinion

Flera organisationer och föreningar som inte är upptagna på listan över remissinstanser har ändå passat på att tycka till om regeringens fjälljaktsförslag. Foto: Kjell-Erik Moseid

Den svenska fjällvärlden är stor nog för oss alla, anser representanter för Jägareförbundet. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Fjälljakten ska fortsatt vara tillgänglig för jägare bosatta i Sverige”

Svenska Jägareförbundet är tydligt med att småviltsjakten i fjällen ska vara tillgänglig för jägare bosatta i Sverige – även i framtiden.

Debattartikel på Svenskjakt.sePublicerad 15 december 2020 - 09:45

Fjälljaktens tillgänglighet är en av Jägareförbundets viktigaste ståndpunkter. Vi har under lång tid arbetat för att skapa bra jaktmöjligheter på statens marker i fjällområdet för dem som bor i Sverige. De ska ha säkrad tillgång till denna jakt nu och i framtiden.

Nu ska dessutom rennäringslagstiftningen utredas och Jägareförbundet har deltagit i det sakråd som ska ge ledning i arbetet med utredningens direktiv.

I en skrivelse till regeringen har vi med all tydlighet framfört jägarintressets synpunkter, där grunden är att fjälljakten ska vara tillgänglig för alla i Sverige.

 

Står fast

Jägareförbundet vill inte föregå den kommande utredningen om rennäringslagen, utan den måste få ta tid då den är en komplicerad fråga. Det är viktigt att det blir rätt.

Däremot så står vi fast i frågan att fjälljakten ska vara öppen för alla boende i Sverige.

Jägareförbundet vill dessutom än en gång betona att Girjasdomen enbart reglerar förhållandena inom denna sameby, under de mycket speciella förhållanden som gäller där.

Våra medlemmar ska känna trygghet i att Svenska Jägareförbundet arbetar för jakten och medlemmarnas bästa. I detta fall en fjälljakt tillgänglig för alla boende i Sverige.

 

ILO 169 handlar om att tillförsäkra urbefolkningen markerna. Något som kan komma att påverka fjälljakten på ett högst märkbart sätt, enligt Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

Många jägare har under hösten drabbats av att småviltsjakten avlysts. Foto: Jan Henricson

Kort varsel

Under hösten har småviltsjägarna på många håll, med mycket kort varsel, fått veta att områden avlysts från småviltsjakt. I höst har detta eskalerat med långa och geografiskt omfattande avlysningar.

Jägareförbundet anser att avlysningar ska vara så begränsade som möjligt i tid och storlek. Med hjälp av de tekniska hjälpmedel som finns borde det vara fullt möjligt, om bara viljan finns hos alla parter.

Vi anser att den svenska fjällvärlden är stor nog för oss alla. Småviltsjakt, renskötsel och älgjakt borde kunna samsas inom detta gigantiska område.

 

Gun Fahlander

ledamot förbundsstyrelsen Svenska Jägareförbundet

 

K G Abramsson

ordförande Jägareförbundet Västerbotten

 

Birgitta Isaksson

ordförande Jägareförbundet Norrbotten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.