torsdag 20 juni

Opinion

Att kraftig övertilldela älgar baserat på eget tyckande och inte tillgängliga data är djupt förkastligt och oroande inför framtiden, anser styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Djupt förkastligt att inte basera älgförvaltning på tillgängliga data”

Om man aktivt frångår länsstyrelsens beslutade mål riskerar hela älgförvaltningssystemet att haverera. Att kraftig övertilldela älgar baserat på eget tyckande och inte tillgängliga data är djupt förkastligt och oroande inför framtiden, skriver styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg. 

Vad gäller älgförvaltningsområdet Norra Hälsingland korrigerade länsstyrelsen älgskötselplanerna eftersom de gemensamt inte stämde överens med älgförvaltningsplanen, man skulle vida överstiga avskjutningsmålet. 

I ett område där man inte utför spillningsinventeringar är det svårt att se lokala skillnader inom älgförvaltningsområdet. 

Älgobs kan inte jämföras mellan olika områden, utan kan bara säga något om älgstammens utveckling och sammansättning i det specifika område man bedriver älgobsen. 

Bästa data

Länsstyrelsens beräkning på lämplig avskjutning i området är grundat på den nationella täthetsberäkningen, Lst-Moose, som enligt Naturvårdsverket är bästa tillgängliga data. 

Jägareförbundet anser att det är dessa siffror som ska användas i förvaltningen, om man inte med väl underbyggda data kan visa på något annat. Sådan data skulle till exempel kunna vara en spillningsinventering, vilket bara genomförs i delar av länet. 

Risk för haveri

Precis som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen skriver i debattartikeln Älgförvaltningen är regionaliserad och ska bygga på samverkan anser vi att om man aktivt frångår länsstyrelsens beslutade mål riskerar hela systemet att haverera.

Att kraftig övertilldela älgar baserat på eget tyckande och inte tillgängliga data är djupt förkastligt och oroande inför framtiden. 

Kraftig avskjutning

För att kunna bedriva älgjakt behövs det enligt Skandulv minst fem älgar per tusen hektar i vinterstam, om det finns både varg och björn. 

Vi ser med oro att vi i stora delar av länet är på väg att understiga denna siffra, i flera områden är vi faktiskt redan där. 

Att älgstammen har den nivå som den har i dag beror inte till störst del på rovdjuren, utan på att vi genom åren jagat med en rad förvaltningsplaner med kraftig avskjutning och med mål att sänka älgstammen.

Meningsfull jakt

Vi behöver använda bästa tillgängliga data i älgförvaltningen, följa myndigheternas beslut och se till att vi har en hög andel kalv (minst 50 procent) i avskjutningen för att vända den negativa trend vår älgstam har. 

För oss är det av yttersta vikt att vi har en långsiktigt hållbar älgjakt som är meningsfull för våra medlemmar och kan nyttjas av generationer framöver. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.