söndag 26 maj

Opinion

Felix Widflöf, Pasi Huikuri och Teodor Johansson (samtliga MUF) samt Thelma Ekeblad.

Debatt: ”Värna våra sportskyttar och jägare – säg nej till blyförbud”

Efter ett förslag från EU-kommissionen har en begränsning av bly i ammunition röstats igenom i Europaparlamentet och i ministerrådet. Ett förbud som detta skulle inte bara ha en minimal effekt på den svenska miljön, det skulle även skada det svenska friluftslivet.

EU-kommissionen vill förbjuda blyammunition i och i närheten av våtmarker. I EU:s definition av våtmarker omfattar detta även mossar, kärr, torvmarker, myrar och även öppna vatten, det vill säga stora delar av Sverige.

Ett förbud mot blyhagel i denna magnitud skulle påverka jägare, sportskyttar, markägare och djur negativt.

Att regeringen säger ja till förslaget är ytterligare ett bevis på att de är i otakt med både samtiden och människors vardag.

 

Många påverkas

Stålhagel som används i skogsmark – vilket blir fallet då stora delar av Sverige med EU:s definition klassas som våtmark – riskerar att orsaka stor skada i sågverk då timmer som innehåller stålhagel sågas. En konsekvens av det är att andelen jaktmark kan komma att minska.

Ett alternativ till blyhagel, utöver stål, är vismut eller volfram. Dock är denna ammunition nästan upp till tio gånger dyrare.

Ett förbud mot bly i ammunition påverkar inte bara jägare. Bland annat skidskyttar använder sig av blyammunition då det är nödvändigt i vapen med så klen kaliber. Konsekvenserna av ett förbud kan bli långtgående. Flera skidskyttar har redan uttryckt sin oro om hotet mot sporten vid ett förbud.

 

Ett verktyg

Trots alla negativa konsekvenser och invändningar ställer sig Socialdemokraterna bakom förslaget, ivrigt påhejade av regeringspartnern Miljöpartiet.

Sverige vet bäst hur vi värnar miljön och samtidigt behåller en välfungerande jakt.

Tyvärr så styrs landet av politiker som inte ser EU som ett samarbete för frihandel, utan ett verktyg för påverka frågor som motståndet på hemmaplan är alldeles för stort inom. Väljarna bör lägga det på minnet.

 

Svälj stoltheten

Jakten har inte bara ett stort kulturellt värde i Sverige. Det är en vital näring för hela landet. Regeringen borde svälja sin stolthet och backa från sitt stöd till förslaget.

Att försöka slå undan benen för jaktnäringen är ett slag mot hundratusentals jägare, och alla oss som njuter av en bit svenskt kött till skidskyttet efter jobbet.

 

Pasi Huikuri

Internationell sekreterare MUF

Teodor Johansson

Ledamot MUF Ödeshög

Felix Widlöf

Ledamot MUF Ödeshög

Thelma Ekeblad

Jägare

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.