fredag 21 juni

Opinion

Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden, båda riksdagsledamöter (M).

Debatt: ”EU håller på att ödelägga jakten i Sverige”

EU vill klassa i princip hela Sverige som våtmark. Inte bara reella våtmarker kommer att räknas, utan allt vatten. Även artificiellt anlagt, flytande, statiskt och ”tillfälliga våtmarker” som bildas av snö eller regn omfattas. Detta är helt orimligt och innebär att det blir omöjligt att använda blyhagel vid jakt och sportskytte, trots att Sverige har ett väl underbyggt blyförbud i våtmark, tillsammans med 24 andra EU-länder.

Det tyngsta argumentet man har till detta förslag, är att fåglar får i sig hagel när de äter småsten för att smälta föda och då riskerar att bli blyförgiftade. Men eftersom det enbart är ett fåtal medlemsländer som inte har något blyförbud, är detta ett relativt litet problem som man löser bäst genom att lobba mot dessa länder.

En jägare som ertappas med ett blyhagelskott i fickan kommer dessutom att anses skyldig tills motsatsen bevisats, vilket är tvärtemot vår grundläggande rättsliga princip om oskuldspresumtion.

Inte heller kommer det att göras undantag för sportskyttet. En sportskytt med blyhagel skulle kunna bli dömd för ett jaktbrott, trots att en person med hagelvapen på målskyttelicens inte får jaga med detta vapen.

Ett brott som troligtvis skulle innebära att sportskytten blir av med sina vapenlicenser.

 

Jakten en livsstil

Sverige har redan en fungerande lagstiftning och har heller inte sett några negativa effekter på miljön.

Regeringen behöver därför göra allt som står i dess makt för att motverka detta katastrofala förslag, som kommer att försvåra de viktiga uppgifter som landets jägare och sportskyttar utför.

Det finns över 600.000 vapenägare i Sverige som jagar och utövar sportskytte i olika grenar. Jakt och sportskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en del av folkrörelserna.

För många människor är jakten en livsstil och kan avgöra valet av bostadsort och jägarna måste kunna sköta landets viltvård.

Även det renodlade sportskyttet engagerar många och har en traditionell koppling. Det är en viktig grund för upprätthållande av kompetens och utveckling för polisen, totalförsvaret och idrottsrörelsen.

Detta ska värderas högt, inte nedvärderas genom inskränkningar.

 

Tyst medgivande

Det noteras också att regeringen gjort gällande att tyst medgivande gäller i EU-nämndens annotering rörande begränsning av blyammunition i våtmark och ska inlämnas senast 30 november kl.13 ”om invändning inte görs tolkas det som stöd för regeringens ståndpunkt”.

Vad hoppades regeringen på egentligen, att detta bara skulle rinna genom EU-nämnden lätt som en plätt genom tyst medgivande?

Nej, Sverige ska självklart motsätta sig ytterligare inskränkningar i att få använda bly i vapenammunition. EU ska inte bestämma om Sveriges jakt- och vapenfrågor, subsidiaritetsprincipen ska respekteras och gälla.

 

Ett tydligt nej

Alla lagar kan inte kan gälla i EU:s alla medlemsländer.

Här måste EU ta fram undantagsregler för de länder som redan idag kan visa att man med gällande lagstiftning klarar att hålla nere blyanvändningen i känsliga miljöer.

När EU vill ödelägga i princip all jakt och sportskytte i Sverige, då ska vi självklart protestera och tydligt säga nej.

När regeringen visar att deras ständiga ambition är att försvåra för jägare, sportskyttar, vapenhandlare och samlare på de mest outgrundliga sätt, ska vi med kraftfullhet agera och höja våra röster.

Varje gång det händer!

 

Marléne Lund Kopparklint, Riksdagsledamot (M)

Sten Bergheden, Riksdagsledamot (M)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.