söndag 26 maj

Opinion

För Sveaskog är samarbetet med jägarna en förutsättning för att uppnå riksdagsbeslutets mål med älgförvaltningen, skriver Sveaskogs skogsvårdschef Mikael Lundberg i det här replikinlägget. Foto: Lars-Henrik Andersson och Sveaskog

Debatt: ”Sveaskog tar ansvar när jaktlag sägs upp”

I en debattartikel frågar Jägareförbundet Västerbottens ordförande KG Abramsson vad hela folkets skogsbolag Sveaskog håller på med, egentligen. Här får han svar av bolagets skogsvårdschef Mikael Lundberg.

Just nu rapporterar Svenskjakt.se samt lokala medier i Västerbotten om ett uppsagt jaktlag som enligt Sveaskogs mening brutit mot uppsatta riktlinjer i ett överenskommet avtal.
För Sveaskog är samarbetet med jägarna en förutsättning för att uppnå riksdagsbeslutets mål med älgförvaltningen.
Sveaskogs uppfattning är att majoriteten av jägarna gör sitt bästa för att nå uppsatta mål och vi har ett fint samarbete med jaktlag över hela Sverige.
I en handfull fall där jaktlag inte följt riktlinjerna i våra avtal har vi tagit ansvar genom att bryta möjligheten för dessa att jaga på vår mark.
Det är en förtroendefråga för alla intressenter på våra marker, och på sikt något som stärker samarbetet med jägare och förtroendet från allmänheten.

”Vad håller hela folkets skogsbolag Sveaskog på med, egentligen?”

Flera orsaker

Av de 650 avtal vi har i Västerbotten är mindre än tio uppsagda sedan 2014. Orsaker till uppsägningar har oftast handlat om en kombination som skilda värdegrunder, svåra samarbetsproblem, återkommande låg måluppfyllelse, avsteg från avtalet eller våra riktlinjer.
Ett jaktavtal är ett avtal som ger dig rätt att jaga på någon annans mark och visar att man har samsyn kring ett flertal områden som rör mål och genomförande.
Om jaktlaget inte vill följa det underskrivna avtalet och dess tillhörande riktlinjer kommunicerar vi detta med jaktlaget.
I de fåtal fall där kommunikationen inte bidragit till ett efterföljande av det underskrivna avtalet har vi valt att bryta möjligheten för dessa att jaga på vår mark.

 

Markägaren bestämmer

Det är viktigt att komma ihåg att det är markägaren, stor som liten, som har rätten att bestämma vem som får bedriva jakt på dennes mark, vilket är innebörden av äganderätten. Det ingår med jakträtten, som enligt lag, innehas av markägaren.
Ett jaktavtal är således ett avtal som ger dig rätt att jaga på någon annans mark. Det handlar också om att vi som markägare har ett ansvar för att jakten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.
Slutligen vill vi rikta ett tack och vårt stöd till de 25.000 jägare som jagar på våra marker runt om i hela Sverige, och till alla medarbetare i organisationen – ni gör ett fantastiskt bra jobb!

 

Mikael Lundberg
skogsvårdschef Sveaskog

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.