Läs också ”Vad håller hela folkets skogsbolag Sveaskog på med, egentligen?”