Riksdagsledamoten Helena Lindahl, (C), är mycket kritisk till Sveaskogs agerande mot ett jaktlag i Västerbotten. Foto: Centern och Jan Henricson

Jaktlag blev av med älgjakten – statliga Sveaskog får skarp kritik

Premium

Grundforsbyggets jaktlag blev av med arrendekontraktet som de haft med Sveaskog i nära 50 års tid. Kritiken mot Sveaskog är omfattande och riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) från Västerbotten kräver nu att Sveaskog förklarar sig för näringsutskottet.

Greger Thorsson är ordförande i Grundforsbyggets jaktklubb i Västerbotten. Han berättar att arrendekontraktet som jaktklubben haft med Sveaskog sades upp första gången i slutet av 2018.

– Sveaskog sade upp avtalet utan att först ta någon som helst kontakt med oss. De har inte följt sin egen policy att ha en dialog innan man gör en sådan här sak. Sveaskog har heller inte följt sin egna uppförandekod under resans gång, säger Greger Thorsson.

Han berättar att de fick motiveringen att de skjutit för lite älg. Jaktklubben fick därefter ett nytt kontrakt som gällde i elva månader.

 

Reagerade kraftigt

Ett möte hölls och där var en av Sveaskogs anställda mycket upprörd över ett sms där jaktklubben uttryckt sitt missnöje över hur man blivit behandlade.

– Det får man tydligen inte göra mot Sveaskog. Det har legat oss till last när avtalet skulle förlängas. Det har också sagts från Sveaskogs sida att det skrivits negativa saker om Sveaskog på sociala medier. Sysslar Sveaskog med åsiktsregistrering? Vi har blivit lovade ett möte och en utvärdering av fjolårets jaktsäsong men det förnekar Sveaskog. Vi har också blivit lovad ett muntligt möte med Sveaskogs jurist, säger Greger Thorsson.

Nu står jaktklubben utan älgjakt.

– Området är utlagt på anbud och nu kommer jägare från södra Sverige upp för att jaga älg. Jaktklubben blev ålagda att städa undan allt på jaktmarken, även jakttornen.

– Vi har lagt ner enormt mycket arbete på jaktmarken. De erbjöd sig dock att köpa jakttornen för 500 kronor styck men det var vi inte intresserade av. Nu kommer jägare som saknar kunskap om markerna och förhållandena. Det kommer inte bli någon långsiktighet och Sveaskog tror att de kommer skjuta mer älg än vi som jagat i området i runda slängar 50 års tid, säger Greger Thorsson.

 

Maktfullkomliga

Han menar att jaktlaget sköter sina åtaganden men att älgtillgången inte varit den bästa.

Greger Thorsson berättar att andra jaktlag inte vågar kritisera Sveaskog eftersom man är rädd att förlora älgjakten.

– Ska man inte få tycka något negativt om Sveaskog? Har vi ingen yttrandefrihet? Sveaskog är satta att förvalta din och min skog, en del tjänstemän på Sveaskog verkar tro att det är de som är markägare, säger Greger Thorsson.

 

Vill inte svara

Ola Söderdahl är försäljningschef för jakt och fiske vid Sveaskog. Han säger att Sveaskog inte kommenterar enskilda avtal.

– Generellt kan man säga så här: vi har 2.500 jaktavtal, arrendeavtal. Vi säger upp en handfull av dessa varje år av olika anledningar. För att vi ska säga upp ett avtal måste det finnas fler orsaker än ej uppnådda avskjutningsmål. I de fall jag varit med om har det rört sig om till exempel bristande etik eller att man brutit mot gällande riktlinjer, lagar eller bestämmelser. De avtal vi säger upp slutar för det mesta med att vi tecknar ett nytt avtal med samma avtalspart, säger Ola Söderdahl.

Han uppger att Sveaskog inte har tagit något beslut om att lägga ut fler jaktområden på anbud.

Ola Söderdahl säger att Sveaskog sällan väljer de som lägger högsta budet.

– Vi vill att det ska jagas. Vi väger också in aspekten lokalkännedom.

 

Kritik från flera håll

Sveaskog har under vintern och våren fått kritik för bland annat sina skyddsjaktsansökningar på älg och att bolaget vill upplösa ett viltvårdsområde i Västerbotten.

Ola Söderdahl menar att det är rimligt att det ställs högre krav på etik och uppförande på Sveaskog.

– De kraven lever vi också upp till, säger han.

Helena Lindahl (C) riksdagsledamot från Västerbotten är starkt kritisk till Sveaskogs agerande. Så här skriver hon på sin facebooksida:

”Att Sveaskog bedriver en affärsmässig verksamhet kan inte vara en ursäkt för att skapa obehag hos lokala jaktlag och till varje pris pressa ur sista öre ur den mark man faktiskt förvaltar för medborgarnas bästa. Som statligt skogsbolag är det ekonomiska resultatet givetvis viktigt för skattebetalarna, men att optimera det kan inte komma med kostnaden att man agerar illa gentemot medborgarna.”

Vidare skriver hon:

”Därför har jag nu kontaktat Sveaskogs VD som lovat att undersöka frågan och återkomma. Dessutom anser jag att det är så pass graverande att jag kommer begära att näringsminister Ibrahim Baylan reder ut vad som skett i detta ärende och om det är ett agerande som regeringen kan stå bakom. Jag och mina centerkollegor i Näringsutskottet kommer även att föreslå för utskottet att Sveaskogs ledning infinner sig i utskottet för att svara på frågor kopplat till ärendet.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev