lördag 2 mars

Opinion

Fyra riksdagsledamöter för Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna anser att regeringen ska agera för att stoppa våldsbejakande djurrättsaktivism. Foto: Melker Dahlstrand och Jan Henricson

Debatt: ”Stoppa den brottsliga djurrättsaktivismen mot jägare och bönder”

Allt för många jägare, lantbrukare och djurproducerande verksamheter utsätts idag för systematisk brottslighet från våldsbejakande djurrättsaktivister. Regeringen måste göra mer för att stoppa denna brottslighet, skriver företrädare för fyra riksdagspartier.

Brotten som begås av våldsbejakande djurrättsaktivister skapar stor otrygghet och orsakar ekonomisk skada både för den enskilda individen och för näringslivet.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna kräver att regeringen gör mer för att stoppa den brottsliga djurrättsaktivismen. Trots återkommande krav från riksdagen har regeringen inte presenterat tillräckligt tydliga och kraftfulla insatser för att motverka den här typen av brottslighet.

 

Jaktstugor förstörs

Företagare som är verksamma inom de gröna näringarna måste kunna bedriva sin verksamhet utan att utsättas för brott. De utsätts idag för allt från skadegörelse, ofredande och olaga intrång till hot och misshandel.

Vid jaktsäsongen sågas jakttorn ner, jaktstugor förstörs och aktivister konfronterar jägare på ett hotfullt och våldsamt sätt.

Vi kan inte acceptera att exempelvis eftersöksjägare, som utför ett uppdrag på polisens begäran och i samhällets intresse, ska behöva leva med en sådan hotbild.

 

Systematisk brottslighet

Vi vill att lagstiftningen kring denna typ av brottslighet ska ses över. Brott av denna karaktär måste leda till kännbara straff.

Därför är det särskilt viktigt att polisen dokumenterar motivbilden så att man kan avgöra om brottet utgjort ett led i en systematisk eller organiserad brottslighet, eller föregåtts av särskild planering.

Vi vill dessutom stoppa utbetalningar av offentliga medel till våldsbejakande organisationer.

Lagen är idag otydlig när det gäller trakasserier som sker på privat mark, som exempelvis obehörigt intrång på ett lantbruk. Det är något som också utnyttjas av de våldsamma djurrättsaktivisterna. Vi vill därför att lagstiftningen kring trakasserier på privat mark ses över.

 

Särskild utredare

Det samordnade arbetet kring dessa brott måste bli bättre. Det är avgörande för att kunna få ett helhetsperspektiv när brottet anmäls. Om varje brottsanmälan hanteras för sig av olika utredare är risken stor att omfattningen inte framkommer på ett tydligt sätt.

Vid anmälan måste man därför avgöra om det rör sig om ett enskilt brottstillfälle, eller om det i själva verkar handlar om upprepade gärningar mot en och samma person eller verksamhet.

Vi vill därför att en utredare med särskild kompetens om denna typ av brottslighet ska finnas i samtliga polisregioner.

 

Hot mot demokrati

Statistiken för brott kopplade till djurrättsaktivism måste också bli tydligare och mer tillgänglig, vilket är något som Polismyndigheten själva efterfrågat.

En klar och tydlig bild ger bättre förutsättningar att kunna sätta in effektiva och förebyggande insatser från polisens sida och öka tryggheten hos dem som riskerar att drabbas.
Den här typen av upprepade, brottsliga gärningar av extremistiska aktivister är i förlängningen ett hot mot vår demokrati.

Vi vill att brottslig djurrättsaktivism ska finnas med som en del av den extremism som idag är föremål för polisen på nationell och övergripande nivå.

 

En god start

Den våldsbejakande djurrättsaktivismen hotar vår framtida livsmedelsförsörjning, det fria företagandet och vår demokrati. Nu gäller det att säkra tryggheten och motverka den våldsamma, extremistiska brottsligheten.

Våra förslag skulle utgöra en god start. Nu vill vi att regeringen agerar.

 

Johan Forssell

rättspolitisk talesperson Moderaterna

Johan Hedin

rättspolitisk talesperson Centerpartiet

Andreas Carlson

rättspolitisk talesperson Kristdemokraterna

Johan Pehrson

rättspolitisk talesperson Liberalerna

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.