onsdag 10 augusti

Opinion

Publicerad 12 november 2019 - 15:09

Debatt

”Ingen normalt tänkande människa kan betrakta ett kassettmagasin som fyllts med ammunition som förvaras åtskilt från vapnet som en risk, ens på teoretisk nivå”, anför skribenten. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Regeringen inför absurd kontroll av laglydiga medborgare”

Regeringen med inrikesminister Mikael Damberg (S) i spetsen har gått ut hårt för nödvändigheten att göra magasin licenspliktiga, trots att de flesta remissinstanser sagt nej till förslaget. Kampen mot den organiserade brottsligheten kommer aldrig att vinnas genom en absurd kontroll av laglydiga medborgare.

Den misstänksamme kan lätt dra paralleller mellan politikens och myndigheternas nyfunna intresse för legala vapenägare, med samma instansers misslyckanden med att bromsa den organiserade brottslighetens dödliga våldsutövning med illegala vapen.

De omfattande kontrollerna av jägare och en extrem tolkning av jakt- och vapenlagen kan utgöra en tacksam utväg för att redovisa resultat för dessa misslyckanden.

 

Slarvig lagtext

Enligt myndigheternas tolkning av lagtexten kan en jägare som medför ett laddat och löstagbart magasin i bröstfickan med oladdat vapen i bakluckan teoretiskt dömas för brott mot paragraf 22 i jaktförordningen.

Syftet med den slarvigt formulerade lagtexten är givetvis att inga vådaskott ska avlossas under transport vilket är fullt rimligt och i linje med ett gott säkerhetstänkande.

Mot den bakgrunden kan ingen normalt tänkande människa betrakta ett kassettmagasin som fyllts med ammunition som förvaras åtskilt från vapnet som en risk, ens på teoretisk nivå.

Däremot kan en yrkeskriminell som grips med ett magasin utan ammunition undkomma både straff och behöver nödvändigtvis inte ens få magasinet förverkat om ärendet leds av en defensiv åklagare.

Denna ordning är givetvis djupt otillfredsställande.

 

Ingen lösning

Att jämställa ett magasin med ett slutstycke eller annan vital vapendel är helt enkelt ingen lösning på problemet, då det enbart kommer att försvåra tillvaron för legala vapenägare och inte begränsa de kriminellas redan illegala vapenanvändning.

Även myndigheternas verksamhet skulle försvåras om magasin plötsligt blir klassade som separata vapendelar.

Om personal vid Försvarsmakten skulle förlora ett magasin under en övning så måste verksamheten sannolikt avbrytas för att fokuseras på sökandet efter denna ”vitala vapendel” och ärendet måste anmälas till polis.

En sådan lagändring skulle således direkt påverka möjligheten att bedriva realistiska övningar för försvaret.

 

Ta bort straffrabatt

Medborgerlig Samlings förslag för att komma åt de kriminella utan att begränsa legala vapenägare är därför enkel; klassa magasin efter samma riktlinjer som ammunition görs i vapenlagen i dag med justeringen att vapenbrottet bör bedömas som grovt i stället för ringa. Den straffrabatt som regeringen bjudit kriminella på så snart de förvarar ammunition och magasin åtskilt från ett illegalt skjutvapen ska tas bort.

Allt illegalt innehav av licenspliktiga skjutvapen bör betraktas som grovt så länge inte förmildrande omständigheter föreligger som till exempel dödsbon och liknande.

Ammunition och magasin får enbart säljas till den som har licens för ett sådant vapen de brukas till. Om vapenägaren vill ha ett eller fem magasin av varierande storlek till sitt vapen saknar betydelse och ska därför inte regleras. Utöver detta ska licensierade vapenägare utan begränsningar få inneha magasin till andra vapen än sådana man har licens för, till exempel klubbvapen, reservdelar med mera. Samma undantag som i dag gäller för ammunition kan tillämpas för andra än licensierade vapenägare (till exempel sådana sammanslutningar och huvudmän för museer som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen).
Med denna ändring skulle kriminella kunna lagföras för olaga innehav (grovt) om de innehar magasin.

 

Enkel justering

MED vill även se ett förtydligande av vapenförordningen som klargör att löstagbart magasin med ammunition i aldrig kan anses utgöra ett lagbrott så länge det inte förvaras i vapnet under transport.

Redan i dag ger vapenförordningen möjlighet för bärare av tjänstevapen att söka licens för skjutvapen för att behålla sin skjutskicklighet.

Givetvis bör denna personalkategori även fortsättningsvis kunna köpa extra magasin till tjänstevapnet utan hinder. Detta bör göras genom att regeringen gör en enkel justering av samma förordning och ett verifierbart intyg utfärdas från den myndighet som tillhandahållit tjänstevapnet.

 

Hårda straff

Grundprincipen ska alltid vara att bärare av illegala vapen ska straffas hårt medan legala vapenägare inte ska utsättas för onödiga kontroller eller hinder.

Kritiker av regeringens lagförslag har gjort gällande att polisen redan i dag har lagstöd i brottsbalken att ta magasin i beslag om de påträffas hos någon som kan befaras använda det i brottslig verksamhet. Det är förvisso sant men möjligheten till lagföring saknas i dag. Den ynnesten vill vi inte bjuda på.

Kampen mot den organiserade brottsligheten kommer aldrig att vinnas genom absurda lagtolkningar i kontrollen av laglydiga medborgare.

 

Kai Rämö

Försvarspolitisk talesperson, Medborgerlig Samling 

Edward Nordén

Säkerhetspolitisk talesperson, Medborgerlig Samling

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget