fredag 15 februari

Opinion

Publicerad 12 juli 2018 - 06:36

Debatt

Naturvårdsverket måste tänka om och inte basera beslut på känslor, anser artikelförfattaren. Foto: Mostphotos

Debatt: ”Naturvårdsverket kör över delegationerna”

Naturvårdsverket slog nyligen fast att det inte blir någon licensjakt på varg under januari–februari 2019. Myndigheten menar att antalet vargar stadigt har minskat på senare år och att det med nuvarande antal, 305 vargar, inte går att tillåta jakt och samtidigt behålla gynnsam bevarandestatus.

Kjell Gustafsson.

Naturvårdsverket kör därmed över de länsstyrelser som måste hantera vargproblematiken. Man gör det dessutom på fullständigt felaktiga grunder.

Sverige är världsledande på forskning kring vargar. Skandulvs forskare har slagit fast att gränsen för gynnsam bevarandestatus går vid 50 vargar, inte vid 300 som Naturvårdsverket hävdar. Siffran 300 är helt enkelt tagen ut luften.

I arbetet med propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik” tog alliansregeringen fasta på siffran 50, lade till 50 och hamnade slutligen på 170 vargar som grundnivå för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. Enligt gällande riksdagsbeslut ligger gynnsam bevarandestatus på 170–270 vargar.

I strid med riksdagens beslut har den sittande röd-gröna regeringen sedan höjt den övre gränsen till 300 djur, en siffra som alltså inte överensstämmer med forskningen.

 

Beslut närmare berörda

Tanken med alliansregeringens proposition var att avdramatisera vargfrågan genom att föra besluten närmare de direkt berörda. Alliansen ville bort från centralisering och toppstyrning. Nu väljer Naturvårdsverket att gå helt motsatt väg.

Myndigheten kör över viltförvaltningsdelegationerna på landets länsstyrelser. Därmed förstärker man den frustration som redan finns hos dem som lever nära vargen. Jägare som blir av med sina jakthundar, föräldrar som inte vågar släppa ut sina barn i skogen och inte minst de ägare av tamboskap som drabbas av vargattacker.

 

Ökad risk för illegal jakt

Med detta beslut ökar risken betydligt att jägarna tar saken i egna händer. Tycker inte även Naturvårdsverket att det är bättre med en reglerad och kontrollerad jakt än med tjuvskytte och grymma jaktmetoder?

Friheten för boende i vargtäta områden i Värmland och Dalarna kommer att begränsas. I Sverige är vargstammen oerhört koncentrerad till en relativt liten yta.

Licensjakten syftade bland annat till att skjuta samtliga vargar i ett revir för att gynna fårägare och skapa bättre möjligheter för jakt på älg och rådjur. Nu riskerar i stort sett hela Värmland att bli ett enda stort vargrevir.

Naturvårdsverket måste tänka om och inte basera beslut på känslor, utan på gällande riksdagsbeslut och den kvalificerade forskningen kring den svenska vargstammen.

 

Kjell Gustafsson

Ledamot (M) viltförvaltningsdelegationen Dalarna

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget