onsdag 22 maj

Opinion

En minskad älgstam ger minskade skogsskador, menar debattören.

En minskad älgstam ger minskade skogsskador, menar debattören. Foto: Kristoffer Pettersson

Debatt: ”Minskad älgstam ger minskade skogsskador”

Resonemanget att betesskadorna inte minskar trots att älgstammen gör det, stämmer inte. Siffror från Skogsstyrelsen pekar på motsatsen.

I debatten om älg och skogsskador, sägs det att betesskadorna inte minskar trots att älgstammen minskar. Något som till exempel framfördes under Sveriges vildnads seminarium som hölls i november förra året.

Statistik på betesskador i Svealand. Diagram: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens diagram över Äbin – älgbetesinventeringen – 2023 säger annorlunda, om man ser till större områden.

2019 var det höga skador. Sedan dess har det varit en ganska jämn nedgång.  

Pekar nedåt

Om man räknar minskningen från 2019 så blir den procentuella nedgången:
Götaland: 19 procent minskning av skador.
Svealand: 23 procent minskning av skador.
Södra Norrland: 31 procent minskning av skador.
Norra Norrland avviker med en svagt ökande trend.

En slutsats

Tabellen från Skogsstyrelsen gällande Svealand exemplifierar trenderna.
Av detta måste man dra slutsatsen att en minskad älgstam ger minskade betesskador.

Man kan ha synpunkter på Äbin lokalt och över enstaka år. Modellen utvecklas förhoppningsvis, men övergripande så verkar metoden redan fungera bra.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.