Foto: Johnny Olsson

Debatt: ”Makalöst av Sveaskog”

När man får läsa att svenska folkets skogsbolag ska skyddsjaga älg från helikopter – då tar man sig för pannan.

Svenskjakt.se avslöjar att statliga skogsbolaget Sveaskog har lämnat in en ansökan om att få skjuta älg från helikopter. Tydligen betraktar Sveaskog älgen som ett stort skadedjur, jämförbar med brunråttan i våra storstäder.

Sveaskog vill skyddsjaga älg från helikopter

Bolaget har på några år helt förändrat synen på vårt största hjortdjur och Sverigesymbol. Från att ha varit en resurs, till att bli ett stort skadedjur.

 

Älgtomma områden

Anledningen till skyddsjaktansökan är att man fått in vandringsälg på några skiften, vilket är något som vi aldrig kommer ifrån. Älgen vandrar ner från höglänta områden till områden med mindre snö, vilket den gjort sedan urminnes tider.

Ska man då skjuta bort de älgar som samlats för vinterbete på vissa ställen? Vad innebär det för älgstammen när vintern är över och älgen återvänder till sommarbete? Jo, det är uppenbart att stora områden kommer att vara mer eller mindre älgtomma.

 

Inför tjänstemannaansvar

Mitt förslag är att låta älgen beta på sina vandringsområden och den skadade skog som blir kvar kan man nyttja som energived när det inte är betningsbart längre. Vi kommer nämligen inte ifrån vandringsälg. Sveaskog, om någon, borde ha råd att acceptera detta.

Jag har svårt att tro att styrelsen för Sveaskog är medveten om vilken policy som tjänstemännen utövar när det gäller älgförvaltning.

Utifrån ovanstående anser jag att det är dags att införa tjänstemannaansvar hos myndigheter och statens bolag.

Vi får väl annars anmäla Sveaskog till Artdatabanken, vilken näst intill rödlistat älgen.

 

Tommy Sander

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.