lördag 4 december

Opinion

Publicerad 24 november 2020 - 07:28

Debatt

”Att förvalta älgar är inte svårt. Problemet är människorna”, enligt insändarskribenterna. Foto: Ingemar Pettersson

Debatt: ”Länsstyrelsens förslag hotar lokal älgförvaltning”

Planerna på att bilda älgskötselområden på upp mot en halv miljon hektar väcker ilska och förtvivlan hos jägarna i Dalarna. Förslaget betyder att det lokala inflytandet över älgförvaltningen försvagas och tidigare arbete riskerar att gå förlorat, skriver representanter för Jägareförbundet Dalarna.

På fredag, den 27 november, tas ett viktigt ställningstagande i Dalarnas viltförvaltningsdelegation om den lokala älgförvaltningens vara eller inte vara.

Bakgrunden är 2010 års riksdagsbeslut om att göra om älgjaktsystemet i syfte att ”åstadkomma en ekosystembaserad lokal älgförvaltning”.

Jägareförbundet i Dalarna anser att den tidigare förvaltningen har fungerat bra, med en av de bättre måluppfyllnaderna ur ett nationellt perspektiv.  Samtalsklimatet har, med några få undantag, varit gott!

 

Samråd och remiss

Efter riksdagsbeslutet genomfördes ett gediget arbete för att få till gränser för nya älgförvaltningsområden, ÄFO, som kunde accepteras av alla parter.  Samråd och stora remissrundor genomsyrande processen.

I de fall det inte fungerat har skälet inte varit områdenas gränser, utan en följd av att enskilda personer inom grupperna inte fungerat tillsammans.

Det omfattande arbete som genomförts i älgförvaltningsområdena riskerar nu att gå förlorat om länsstyrelsen och markägarsidan får igenom sina förslag.

Beslutet på fredag gäller nämligen de nya gränserna för Dalarnas ÄFO:n.

 

Ilska och förtvivlan

Förslaget som ligger för beslut handlar om att ta bort flertalet gränser för befintliga områden. Det innebär att det skapas områden på 300.000–500.000 hektar. Områden som sträcker sig mellan Falun och Skattungbyn eller mellan norska gränsen nordväst om Idre och Evertsberg.

Förslaget har inte ens skickats på remiss till befintliga älgförvaltningsgrupper eller till de jaktföreningar som berörs. En ordning som Jägareförbundet starkt kritiserar, eftersom det krävs delaktighet för att åstadkomma acceptans.

Hanteringen ledde till att Jägareförbundet genomförde en egen internremiss för det motförslag vi lämnat in. Vi förde en dialog med våra ledamöter i älgförvaltningsgrupperna och med de jaktvårdskretsar som berörs. Reaktionen lät inte vänta på sig – länsstyrelsens förslag väckte ilska och förtvivlan och en känsla av att bli överkörd.

 

Försvagat perspektiv

Förslaget betyder, enligt jägarna, att det lokala perspektivet i förvaltningen kraftigt försvagas.

Jägarnas reaktion styrks också av en färsk doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet: ”Stora förvaltningsområden gör det betydligt svårare att fånga in de lokala variationerna i älgstammen. Inventeringar som görs skulle få minskad förtroende när man inte känner igen sig i resultaten då det kommer att förekomma för stora variationer.”

Vad är anledningen till de föreslagna förändringarna?

Länsstyrelsen stödjer sig på Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort. Där står det: ”Med utgångspunkt i älgens rörelsemönster i landskapet ska älgförvaltningsområden, där så är möjligt, indelas efter naturliga eller skapade barriärer…”.

Viktigt att komma ihåg att det står ”där så är möjligt”.

 

För stora områden

I de allmänna råden kan man också läsa följande:

”För att en älgstam ska anses avgränsad bör minst 80 procent av älgstammen finnas inom älgförvaltningsområdet under året. De flesta älgförvaltningsområden i södra Sverige bör ha en areal i storleksordningen 50.000 hektar och i norra Sverige 100.000 hektar eller mer.

Älgförvaltningsområdena bör inte vara för stora för att möjliggöra lokal förankring, vid beslut om dessa.”

Sista meningen är viktig. Om sammanslagningar enligt länsstyrelsens förslag inte kan accepteras i jägarled, torde de anses för stora.

Att förvalta älgar är inte svårt. Problemet är människorna. Det måste tas hänsyn till dem som faktiskt ska utföra jakten. Jägarna måste känna delaktighet och möjlighet att påverka de planer som ska beslutas.

Länsstyrelsens förslag innebär ett stort avsteg från det som en gång var tanken med lokal förvaltning.

Vårt förslag bygger på tanken om en förvaltning nära människor, den enda rätta anser Dalarnas Jägareförbund.

 

Ulf Berg

Ordförande Jägareförbundet Dalarna

Mats Larsson

Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget